Vakantiemelding uitkering

Beschrijving

Op vakantie

Als u een uitkering ontvangt, heeft u ook recht op vakantie. U mag elk kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december) vier weken (28 dagen) op vakantie naar het buitenland. Tijdens die vier weken wordt uw uitkering doorbetaald. Deze vier weken kunt u zelf opdelen in periodes, bijvoorbeeld twee keer twee weken. Bent u langer dan 4 weken in het buitenland, dan stopt uw bijstandsuitkering.

Vakantie doorgeven

U moet uw contactpersoon tijdig op de hoogte stellen dat u met vakantie gaat. U moet dit uiterlijk één week voorafgaande aan uw vakantie doorgeven. Dit kunt u doen door middel van het invullen van het vakantieformulier uitkering of via het wijzigingsformulier.

Toestemming

Wanneer u zonder toestemming met vakantie bent gegaan of kans op werk gemist heeft, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Als u met een re-integratietraject bezig bent maakt u met uw werkadviseur afspraken over uw bereikbaarheid. Dit doet u ook als u in een sollicitatieprocedure zit.