Veel gestelde vragen

Vanaf de herindeling in 2010 werkt de gemeentelijke organisatie vanuit drie locaties (oude gemeentehuis Scheemda, gemeentehuis Winschoten en de dependance aan de Garst). Bovendien vergadert de gemeenteraad nu nog op een aparte locatie: Halte Democratie. Dit betekent extra kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en energie. 

Door de verplichting dat alle kantoorgebouwen vanaf 2023 over energielabel C moeten beschikken zou in alle vier gebouwen stevig geïnvesteerd moeten worden. We gaan nu van vier locaties naar één. De investering in één nieuw gemeentehuis brengt op lange termijn dezelfde kosten met zich mee als de kosten voor die de huidige vier gebouwen. Zeker met de huidige gestegen energiekosten. Bovendien is het werken vanuit één locatie veel efficiënter.

Zeker niet. Net als andere gemeenten in de provincie Groningen heeft Oldambt te maken gehad met een gemeentelijke herindeling (2010). Midden-Groningen heeft sinds twee jaar een nieuw gemeentehuis. Plannen zijn er inmiddels ook voor bv Het Hogeland en Westerkwartier.

Klopt. Dit is niet de eerste versie. In de eerste versie was het plan om boven de HEMA (nu nog deels winkelruimte) appartementen te realiseren. Uiteindelijk bleek dit niet haalbaar. De kosten om de appartementen te realiseren wogen niet op tegen de verwachte opbrengsten.

De appartementen zijn dus uit het ontwerp verdwenen. Op die plek verschijnt nu een deel van het gemeentehuis. De HEMA komt nu op de begane grond, dat is inclusief de ruimte van voorheen de Kijkshop. Met de verbouwing rolt de HEMA gelijk de nieuwe winkelformule uit.

Deels boven, maar vooral tussen de HEMA en het huidige gemeentehuis. Het bijgevoegde plaatje is een voorlopig ontwerp. Dus nog niet definitief, maar het geeft wel een goed beeld.

Op basis van de huidige raming vallen de kosten circa vier miljoen euro hoger uit. Het noodzakelijke budget is nu dus 29 miljoen euro.

Ja en nee. Ja, omdat het natuurlijk jammer is dat de kosten zijn toegenomen. Dit komt onder meer door de sterk gestegen bouw- en materiaalkosten, bijvoorbeeld door de oorlog in Oekraïne. Die ontwikkeling geldt uiteraard niet alleen voor de gemeente Oldambt. 

Nee, omdat deze extra kosten relatief meevallen. Dat heeft vooral te maken met eerder gemaakte afspraken over de afschrijving van de kosten. De gemeente heeft een rentepercentage kunnen vastleggen van 0 % terwijl gerekend was op 1,5 %. Daardoor zijn de jaarlasten op basis van de gestegen kosten nog steeds lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden. En dat is dus gunstig.

Dat is nu de planning. Maar daar gaat flink wat werk aan vooraf, zoals de verdere uitwerking van de plannen tot een definitief ontwerp en de aanbesteding.

Dat klopt. Het Voorlopig Ontwerp is eind mei met de gemeenteraad besproken en de op- en aanmerkingen van de gemeenteraad nemen we mee in de uitwerking van het Definitieve Ontwerp. Zodra het Definitieve Ontwerp klaar is wordt op basis van een nieuwe kostenraming bepaald of en hoeveel extra budget nodig is. Het College van Burgemeester en Wethouders doet vervolgens een voorstel aan de gemeenteraad voor aanpassing van het budget. Die zal uiteindelijk beslissen.

In het laatste kwartaal van dit jaar (2023).

Inderdaad. De nieuwbouw van het gemeentehuis is onderdeel van de aanpak, modernisering van het centrum van Winschoten, maar daarmee ook van de gemeente Oldambt als geheel. Behalve het nieuwe gemeentehuis zijn we ook gestart met de vernieuwing van de Langestraat Noord, de zogeheten Bristol- en brandlocatie. Verder staat de sloop van het voormalige St. Lucas-ziekenhuis op de agenda. Op die plek komen onder meer winkels en woningen. De plannen betekenen een forse impuls op het gebied van winkelen (koopkracht), wonen en recreatie en staan voor het behoud en verdere ontwikkeling van Winschoten als tweede winkel- en koopcentrum van Groningen. Elders op de website vind je daar meer informatie over.

Circa 30 miljoen euro. Dit hoeft de gemeente niet volledig met eigen middelen te betalen. Inmiddels zijn er subsidietoezeggingen voor een bedrag van in totaal ongeveer 10 miljoen euro en de intentie is om nog andere subsidiekansen te benutten.

Vooral via onze website. En zijn speciale pagina’s met tal van informatie over de plannen voor het centrum inclusief die van het gemeentehuis. Daar kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Bij de uitwerking van deelprojecten in het centrum gaan we bovendien de direct belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrekken. 
Belangrijk ook om te vermelden dat we regelmatig flitspeilingen houden onder inwoners en ondernemers. Wij hechten veel waarde aan hun meningen en ideeën.