Vergunning op grond van Alcoholwet - wijziging leidinggevende

Beschrijving

Online

Aanvraag wijziging leidinggevende op grond van de Alcoholwet (met DigiD)

Schriftelijk

Lukt het online aanvragen niet dan kunt u een formulier opvragen via info@gemeente-oldambt.nl 

De aanvraag kunt u vervolgens verzenden aan de gemeente Oldambt, Postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Op grond van de Alcoholwet mag de toe te voegen leidinggevende, nadat de ontvangst van de melding schriftelijk is bevestigd, met zijn werkzaamheden starten. De ontvangstbevestiging (of een afschrift daarvan) moet in de inrichting aanwezig zijn.

Kosten

Het tarief hiervoor is: € 79,-. U ontvangt een nota achteraf.