Verklaring omtrent het gedrag

Beschrijving

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen. In deze verklaring staat dat u geen relevante strafbare feiten op uw naam heeft staan. Deze verklaring is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Ook bij een aanvraag voor bijvoorbeeld een visum of werkvergunning kan deze verklaring nodig zijn.

Ook bedrijven kunnen een Verklaring omtrent het gedrag aanvragen. U vraagt deze dan aan bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Aanvragen

Wanneer de organisatie het digitaal voor u klaarzet

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

 • Vraag na bij de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal kunnen klaarzetten;
 • U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden;
 • Log in met uw DigiD;
 • Controleer uw gegevens;
 • U betaalt de VOG online met iDEAL;
 • U krijgt de VOG thuis gestuurd.

Wanneer u de aanvraag op papier mee krijgt

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Dan ontvangt u het juiste aanvraagformulier van de organisatie.

U kunt kiezen uit de volgende twee stappen:

Online aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier in en laat het formulier ondertekenen door de organisatie die de VOG van u vraagt;
 • Scan uw aanvraagformulier;
 • Ga naar Direct online aanvragenexterne-link-icoon en log in met uw DigiD;
 • Vul het digitaal formulier in en upload uw aanvraagformulier;
 • Bevestig aan het eind uw digitaal aanvraagformulier en download uw bevestiging;
 • Betaal uw digitale aanvraag met iDeal;
 • Indien uw aanvraag is goedgekeurd en doorgestuurd naar de afdeling Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG), ontvangt u uiterlijk binnen 4 weken de VOG per post op uw woonadres.

Afspraak maken bij de gemeente waar u ingeschreven staat

 • Vul het aanvraagformulier in;
 • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat, maak hiervoor online een afspraakexterne-link-icoon;
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee;
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag;
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis;
 • U ontvangt uiterlijk binnen 4 weken de VOG per post op uw woonadres.

Voorwaarden

U krijgt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. U leest meer over het krijgen van een VOG op de website van Justisexterne-link-icoon.

Hoe lang gaat het duren?

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring omtrent het gedrag krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de Verklaring omtrent het gedrag meestal al binnen anderhalve week.

Kosten

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost:

 • voor natuurlijke personen € 41,35
 • als u een VOG online aanvraagt via Justis € 33,85

Vrijwilligers krijgen de VOG soms gratis. 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG).

Contact

U vraagt de Verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan bij de gemeente. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie beslist of u de VOG krijgt. Wilt u uw aanvraag online indienen via de website van Justis? Dit kan alleen als de organisatie die om de VOG vraagt zich heeft aangemeld bij COVOG.

Als u niet bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven doet u de aanvraag bij het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van de Dienst Justis.

Meer informatie