document iconVerordeningen en beleid

Verordeningen

Voor een overzicht van alle geldende verordeningen, verwijzen wij u naar www.wetten.nl

Wilt u zoeken op wetten.nl en dan op verordeningen van de gemeente Oldambt, ga dan naar www.overheid.nl, Of vul bij de zoekdienst postcode 9671 in of uw eigen postcode. In de titel kunt u een gedeelte van de naam van de verordening ingeven.

Wetten en regelingen

Voor de teksten uit de landelijke wet- en regelgeving kunt u ook terecht op www.wetten.nl

Hier vindt u onder meer de volledige wetteksten uit:

  • de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • het Besluit omgevingsrecht (Bor)
  • de Regeling omgevingsrecht (Mor)
  • het Bouwbesluit 2012
  • het Activiteitenbesluit
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Jeugdwet
  • het Burgerlijk Wetboek