Verordeningen en beleid

Verordeningen

Voor een overzicht van alle geldende verordeningen, verwijzen wij u naar www.wetten.nl

Wilt u zoeken op wetten.nl en dan op verordeningen van de gemeente Oldambt, ga dan naar www.overheid.nl, Of vul bij de zoekdienstexterne-link-icoon postcode 9671 in of uw eigen postcode. In de titel kunt u een gedeelte van de naam van de verordening ingeven.

Wetten en regelingen

Voor de teksten uit de landelijke wet- en regelgeving kunt u ook terecht op www.wetten.nl

Hier vindt u onder meer de volledige wetteksten uit:

  • de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
  • het Besluit omgevingsrecht (Bor)
  • de Regeling omgevingsrecht (Mor)
  • het Bouwbesluit 2012
  • het Activiteitenbesluit
  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • de Jeugdwet
  • het Burgerlijk Wetboek