Verzilverlening

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk om eigenaar-bewoners met een leeftijd van minimaal 10 jaar vóór de wettelijke AOW-leeftijd (57+) en met voldoende overwaarde in de woning een lening aan te bieden tegen aantrekkelijke voorwaarden om hun woning aan te passen of levensloopbestendig te maken. Hiervoor stelt Oldambt geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor verzilverleningen. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en hebt u voldoende ‘overwaarde' en wilt u naast het verduurzamen van uw woning ook uw woning verbeteren, asbest saneren of uw woning levensloopbestendig maken, dan kunt u in aanmerking komen voor een verzilverlening.

Aanvraag

Het aanvragen van een verzilverlening kent twee stappen.

Allereerst dient u een aanvraag met DigiD in bij de gemeente Oldambtexterne-link-icoon.

De gemeente beoordeelt binnen 8 weken of uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Als u voldoet aan de voorwaarden van de verzilverlening, krijgt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze Toewijzingsbrief kunt u digitaal de lening aanvraag vervolgen via www.SVN.nlexterne-link-icoon

 SVn voert een financiële toets uit om te bepalen of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Bij een positief besluit brengt SVn offerte aan u uit, welke u dan kunt accepteren of niet, Vanzelfsprekend krijgt u ook bericht van een negatieve krediettoets  

De Verordening Verzilverlening gemeente Oldambt kunt u inzien op de pagina van Overheid.nlexterne-link-icoon.

Gunstige voorwaarden

De verzilverlening is een lening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,- en heeft een theoretische looptijd van maximaal 75 jaar. De lening wordt hypothecair verstrekt zonder extra maandelijkse lasten. De verschuldigde rente wordt bijgeteld bij de lening schuld en pas afgelost bij verkoop van de woning. Het geleende bedrag komt via een bouwdepot tot uitbetaling op basis van facturen door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen of een begroting van de te verlenen gift en kan altijd (geheel of gedeeltelijk) boetevrij worden afgelost. , Het rentepercentage voor de Verzilverlening is 1,7% en staat vast gedurende de gehele looptijd.

Meer informatie

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op svn.nl/verzilverleningexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Naast de aanvraag bepaalt de financiële toets of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening. Het verstrekken van de lening wordt door het  Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten verzorgd. Wij hebben voorwaarden opgesteld waaraan u moet voldoen om voor de verzilverlening in aanmerking te komen. Deze voorwaarden hebben betrekking op u als woningeigenaar, op uw woning en op de maatregelen die u wilt gaan treffen. Onderstaande voorwaarden gelden;

  • De minimale leeftijd is 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (57+) en kent geen maximum leeftijd;
  • De bestaande woning ligt in de gemeente Oldambt en is minimaal één jaar oud, geschikt en bestemd voor permanente bewoning;
  • De aanvrager moet de woning waarvoor een verzilverlening wordt verstrekt zelf bewonen of gaan bewonen;
  • Om in aanmerking te komen voor een verzilverlening wordt de beschikbare overwaarde bepaald op basis van het maximale percentage van 80% van de WOZ-waarde en/of getaxeerde marktwaarde minus reeds lopende financieringen;
  • De hoofdsom van de verzilverlening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 15.000,-;
  • De WOZ-waarde van de woning ligt onder het gemiddelde WOZ prijspeil van de gemeente Oldambt;
  • De bewoners hebben een verzamelinkomen tot het bedrag van maximaal het bedrag van de toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen zijnde op dit moment € 48.625,-;
  • Conform de financieringsvorm is de aanvrager na toewijzing van de financiering op grond van de verordening gehouden de rente en aflossing te betalen bij verkoop van de woning, dan wel na het overlijden van de langstlevende eigenaar.
  • Voor aanvragen van de lening dient ten minste verduurzaming van de woning te worden gecombineerd met of uitzonderlijk te worden aangevraagd.

Kosten

SVn brengt afsluitkosten over de lening in rekening. Deze kosten worden ingehouden op de hoofdsom van de lening. Informatie over afsluitkosten vindt u op de website van SVn: svn.nl/kostenexterne-link-icoon.

Let op: Voor eventueel  financieel advies dient u zich te wenden tot een financieel adviseur.

‘’Let op! Geld lenen kost geld’’