Vreemdelingenpaspoort

Beschrijving

Woont u in Nederland, heeft u geen Nederlandse nationaliteit maar wel een Nederlandse verblijfsvergunning type I of II? Dan kunt u mogelijk een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Aanvragen

Het ingevulde aanvraagformulier sturen we naar de INDexterne-link-icoon. Als zij de aanvraag goedkeuren, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Om aan te vragen moet u een afspraak maken via de blauwe knop op deze pagina.

Is het vreemdelingenpaspoort voor u als volwassene? Neem dan dit mee naar de afspraak:

 • Uw reguliere verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd
 • Eventueel een bewijs dat uw eigen land geen paspoort versterkt (bijvoorbeeld een weigeringsbrief)
 • Al uw paspoorten en/of identiteitskaarten, ook al zijn ze niet meer geldig
 • Pasfoto, niet ouder dan zes maanden die voldoet aan de eisenexterne-link-icoon
 • Pinpas of contant

Is het vreemdelingenpaspoort voor een kind? Neem dan dit mee naar de afspraak:

 • De reguliere verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd van het kind
 • Eventueel een bewijs dat uw eigen land geen paspoort versterkt (bijvoorbeeld een weigeringsbrief)
 • Alle paspoorten en/of identiteitskaarten van het kind, ook al zijn ze niet meer geldig
 • Het kind zelf, bij aanvragen én afhalen
 • Pasfoto, niet ouder dan zes maanden die voldoet aan de eisenexterne-link-icoon
 • Pinpas of contant

Voor de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort is tot 18 jaar toestemming nodig van de ouder(s) of verzorger(s) die het gezag hebben. Dat kan op verschillende manieren:

 • Online via DigiDexterne-link-icoon, iedere ouder/verzorger persoonlijk met eigen DigiD. Als er online toestemming is gegeven hoeven ouder(s)/verzorger(s) niet aanwezig te zijn bij de aanvraag aan de balie.
 • Via dit toestemmingsformulierexterne-link-icoon. Eén ouder/verzorger neemt het ingevulde formulier met een geldig legitimatiebewijs mee naar de aanvraag bij de balie. Dat is nodig omdat er ter plekke nog getekend moet worden.

Voorwaarden

Voor een vreemdelingenpaspoort gelden een aantal voorwaarden:

 • U heeft een Nederlandse reguliere verblijfsvergunning, voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 • U kunt bij uw eigen autoriteiten geen paspoort aanvragen.
 • U staat ingeschreven in Oldambt.

Voldoet u aan de voorwaarden? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente. We maken dan een afspraak bij het gemeentehuis in Winschoten om samen het aanvraagformulier voor een vreemdelingenpaspoort in te vullen. Neem dit mee naar de afspraak:

 • Uw reguliere verblijfsvergunning voor (on)bepaalde tijd.
 • Eventueel een bewijs dat uw eigen land geen paspoort versterkt (bijvoorbeeld een weigeringsbrief).
 • Al uw paspoorten en/of identiteitskaarten, ook al zijn ze niet meer geldig.

Kosten

Product

Bedrag

Geldigheid

Vreemdelingenpaspoort

€ 63,40

termijn van verblijfsvergunning

en maximaal 5 jaar

Meer informatie