Vrijlating inkomsten uit arbeid

Bijverdienen is mogelijk voor inwoners met een uitkering van de gemeente Oldambt.

Wij vinden het belangrijk dat u zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. Ook het accepteren van een baan met beperkte inkomsten terwijl u al een uitkering ontvangt, levert u ook financieel voordeel op. U mag namelijk een bepaald deel van de inkomsten uit werk houden. Let op, genoemde bedragen zijn per 1 januari 2024.

Hoeveel?

Als u ouder bent dan 27 jaar ontvangt u maximaal 25% van het verdiende inkomen met een maximum van € 264,– naast uw uitkering. U kunt in een periode van 24 maanden 6 maanden gebruik maken van deze vrijstelling en maken we samen met u afspraken over het vinden van werk zodat een uitkering niet meer nodig is.

Extra vrijlating voor alleenstaande ouders

Voor alleenstaande ouders (ouder dan 27 jaar) geldt nog een extra vrijlating. Na toepassing van de hierboven vermelde algemene vrijlating worden de inkomsten uit arbeid tot 12,5% van deze inkomsten vrijgelaten. Daarvoor geldt een maximum van € 164,73 per maand, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 30 maanden. Hierbij moet dan wel sprake zijn van het hebben van de volledige zorg voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar.

Vrijlating medische uren beperking

Kunt u door ziekte, handicap, zwangerschap of bevalling geen volle werkweek werken? Dan spreken we over een medische uren beperking. In dat geval wordt 15% van de inkomsten uit arbeid met een maximum van € 167,07 per maand  vrijgelaten. Deze vrijlating kent geen maximale termijn en geldt voor alle leeftijden. Deze vrijlating kan alleen worden toegepast als u geen gebruik maakt van de andere twee vrijlatingen.