Vuurton aanvragen

Voor de viering van de jaarwisseling kunt u een vuurton lenen van de gemeente. Het is een oliedrum met een inhoud van 200 liter. De ton wordt kort voor de jaarwisseling bij u thuis gebracht. Na de jaarwisseling mag u de vuurton in bruikleen houden tot de volgende jaarwisseling. We vragen u wel om bij de volgende jaarwisseling opnieuw aan te geven of u er gebruik van wilt maken. Wilt u de vuurton liever weer inleveren? Dan kunt u deze op afspraak brengen bij onze buitendienst.

Op=op

Er zijn honderd vuurtonnen beschikbaar, op is op. Uiterlijk in de week voor de jaarwisseling, hoort u of u een vuurton in bruikleen krijgt. Lees voor uw aanvraag goed de voorwaarden.

Update 27 december 2023: aanvragen is niet meer mogelijk.

Voorwaarden gebruik vuurton

 • De vuurton wordt geregistreerd op naam. In de aanvraag dienen de volledige NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens te worden vermeld, evenals de locatie waar u de ton neer wilt zetten. Ontbreken er gegevens, dan komt u niet in aanmerking voor een vuurton.
 • Per huishouden kunt u maximaal 1 vuurton aanvragen.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor het naleven van de afspraken.
 • Er mag in de vuurton worden gebrand van 31 december 15.00 uur tot 1 januari 3.00 uur.
 • De vuurton moet op een veilige plek staan, met minimaal 5 meter rondom vrij, zodanig dat deze geen gevaar en/of overlast oplevert voor de omgeving:
  • De vuurton staat zo opgesteld dat hij niet kan omvallen of kan worden omgestoten.
  • De vuurton mag niet op de openbare weg staan.
  • Zet de vuurton nooit op asfalt, want dit smelt.

Geef in uw aanvraag aan waar u de ton neer wilt zetten. De definitieve plek wordt bepaald in overleg met de gemeente.

 • Tijdens het stoken is er constant toezicht van tenminste één persoon van 18 jaar of ouder.
 • Er mogen geen vuurtonnen worden geclusterd.
 • In de vuurton mag alleen schoon, onbehandeld, droog hout worden gestookt. Bij overtreding zal de gemeente het vuur beëindigen en opruimen. De kosten hiervan worden verhaald op de aanvrager.
 • In de vuurton wordt niet meer gestookt dan erin past (max. 200 liter, geen grote uitstekende delen).
 • Aanwijzingen van politie, brandweer en gemeente moeten altijd worden opgevolgd.
 • De vuurton wordt pas verlaten als het vuur gedoofd is.
 • In de directe nabijheid van de vuurton staat een blusmiddel (een hand brandblusser met een waterinhoud van tenminste 6 liter en geschikt voor het blussen van klasse A branden of een emmer gevuld met ten minste 10 liter water of zand).
 • De vuurton en brandresten moeten voor 2 januari zijn opgeruimd. Daarna zal de gemeente resterende tonnen uit de openbare ruimte opruimen voor rekening van de aanvragers. De kosten bedragen €25 per ton.
 • Schade aan de omgeving door het stoken wordt op de aanvrager verhaald.
 • Wilt u de ton niet thuis bewaren tot de volgende jaarwisseling? Dan kunt u deze kosteloos inleveren op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met de gemeente.
 • De vuurton wordt in bruikleen verstrekt, indien de gemeente het noodzakelijk vindt de ton weer op te halen dient u de ton op het afgesproken tijdstip voor uw huis aan de openbare weg aan te bieden.
 • Indien u de vuurton niet op afgesproken tijdstip aanbiedt, zal er een bedrag van €25 bij u in rekening worden gebracht.
 • Bij gebruik van de vuurton moeten de coronaregels worden gevolgd.
 • Vraagt u een ton aan via onderstaand formulier, dan verklaart u hiermee akkoord te gaan met de voorwaarden.