Wijzigen naamgebruik

Beschrijving

Als u gehuwd bent, gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft (gehad), kunt u een verzoek indienen om de registratie van uw naamgebruik te wijzigen. 

Voor alle duidelijkheid: uw eigen (geslachts)naam blijft daarbij ongewijzigd.

Het betreft slechts een keuze over de wijze van aanschrijving. U heeft daarbij de keuze tussen uw eigen naam, de naam van uw (gewezen) echtgenoot/echtgenote/partner of beide namen.

Voorbeeld

Stel: uw naam is M. Janssen, gehuwd (geweest) of een geregistreerd partnerschap (gehad) met: de Wit

U kunt als volgt worden aangeschreven:

  • uw eigen naam (M. Janssen);
  • uw eigen naam; gevolgd door naam (laatste) partner (M. Janssen-de Wit)
  • naam (laatste) partner (de Wit)
  • naam (laatste) partner; gevolgd door eigen naam (mevr. M. de Wit-Janssen)

Schriftelijke bevestiging

Na ontvangst van uw verzoek wordt de aanduiding van uw naamgebruik in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente gewijzigd. Na de wijziging van naamgebruik krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.

Aanvragen

Als u gehuwd bent, gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft (gehad), kunt u een verzoek indienen om de registratie van uw naamgebruik te wijzigen. Meer informatie vindt u onder het tabje 'Beschrijving'.

Het verzoek tot wijzigen van de aanduiding van het naamgebruik kan aan de balie, via deze website of per post worden gedaan.

Online

Met het webformulier aanvraag wijziging naamgebruikexterne-link-icoon. Hiervoor heeft u DigiD nodig.
Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nlexterne-link-icoon

Aan de balie van het gemeentehuis

Voor dit product kunt u direct online een afspraak makenexterne-link-icoon.
U moet zich bij het aanvragen legitimeren. Daarom moet u een geldig legitimatiebewijs meenemen.

Per post

Stuur uw schriftelijke verzoek met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar de gemeente Oldambt, 
postbus 175, 9670 AD Winschoten

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.