Reisdoc Ned in buitenland

Bent u Nederlander en woont u in het buitenland en verloopt uw reisdocument binnenkort? Dan kunt u in de gemeente Oldambt een nieuw nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Maak hiervoor een afspraak.

Bent u Nederlander en heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? En verloopt uw reisdocument binnenkort? Dan kunt u in de gemeente Oldambt een nieuw nationaal paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Meer informatie over reisdocumenten voor Nederlanders zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Omdat u niet of nooit in Nederland bent ingeschreven, is bij de gemeente Oldambt niet bekend of u de Nederlandse nationaliteit (nog) heeft. Uw oude paspoort of identiteitskaart bewijst niet dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het geeft alleen aan dat u op het moment van afgifte van het oude reisdocument de Nederlandse nationaliteit had. Aan de hand van de door u meegenomen documenten kan bepaald worden of u wel of niet de Nederlandse nationaliteit bezit.

Fraude wordt streng aangepakt

Misbruik van identiteitsdocumenten is verboden. Soms wordt een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart onterecht als vermist of gestolen opgegeven. Iemand zou deze documenten kunnen gebruiken om zich als een ander voor te doen. Dit is een misdrijf. Om fraude te voorkomen controleren wij uw melding van vermissing of diefstal. Bij vermoeden van misbruik of fraude verwijzen wij u door naar de politie voor nader onderzoek.

Reizen met kinderen

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Informatie over grenscontrole aan de Nederlandse grens, als u reist met uw kind, vindt u op de website van defensie.

Een volwassene kan bij de aanvraag van een nieuwe paspoort of Nederlandse identiteitskaart, er voor kiezen de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Ambassades, consulaten en overige vertegenwoordigingen

Gegevens van alle vertegenwoordigingen vindt u op de website van de rijksoverheid.

Kan ik in Nederland een paspoort aanvragen als ik in het buitenland woon?

Behalve bij de vertegenwoordigingen in het buitenland, kunnen Nederlanders in het buitenland ook in Nederland hun reisdocument aanvragen. Zij kunnen daarvoor terecht bij een aantal grensgemeenten en bij de gemeentebalie op Schiphol.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

 

U kunt alleen op afspraak een reisdocument aanvragen. De afspraak kan alleen telefonisch gemaakt worden:

+31-597 48 20 00 van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 16.30 uur, vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur.

Wij bevestigen uw gemaakte afspraak per brief of mail waarin, naast datum en tijdstip van uw afspraak, ook beschreven staat welke documenten u mee moet nemen. Vergeet deze documenten niet want de kans is groot dat u in dat geval een nieuwe afspraak moet maken.

Het bezoekadres is:

Gemeente Oldambt

Johan Modastraat 6

9670 AD Winschoten

E-mail: info@gemeente-oldambt.nl

Levertijd

Reguliere aanvraag: 3 werkdagen

Wanneer kan ik het afhalen?

• Maandag tot en met donderdag: 9.00 tot 16.30 uur

• Woensdag: 9.00 tot 19.30 uur

• Vrijdag: 9.00 tot 15.00 uur

Dit kan zonder afspraak.

De openingstijden kunnen in de vakantieperiodes afwijken.

 

 

Tarieven 2019:

Nederlands paspoort voor niet-ingezetene tot 18 jaar: € 90,15

Nederlands paspoort voor niet-ingezetene van 18 jaar en ouder: € 107,60

Tweede Nederlands paspoort voor niet-ingezetene tot 18 jaar: € 90,15

Tweede Nederlands paspoort voor niet-ingezetene van 18 jaar en ouder: € 107,60

Nederlands zakenpaspoort voor niet-ingezetene tot 18 jaar: € 90,15

Nederlands zakenpaspoort voor niet-ingezetene van 18 jaar en ouder: € 107,60

Faciliteitenpaspoort voor niet-ingezetene tot 18 jaar: € 90,15

Faciliteitenpaspoort voor niet-ingezetene van 18 jaar en ouder: € 107,60

Nederlandse identiteitskaart voor niet-ingezetene tot 18 jaar: € 69,20

Nederlandse identiteitskaart voor niet-ingezetene van 18 jaar en ouder: € 96,10

Let op:

U dient bij aanvraag te betalen: dit kan uitsluitend contant of - met een in Nederland werkende bankpas - per pin.

 

  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • Als u een Nederlandse identiteitskaart wilt aanvragen, kan dit ook als u buiten een EU-land woont. Een Nederlandse identiteitskaart kunt u alleen voor grenspassage gebruiken in een EU-land of in Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland of Zwitserland. Buiten een EU-land moet u een paspoort gebruiken.
  • U staat niet (meer) ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).
  • Het paspoort en de identiteitskaart blijven eigendom van de staat. Daarom mag u ze niet weggooien of vernietigen als deze zijn verlopen.
  • U moet uw oude paspoort en/of identiteitskaart bij het ophalen van uw nieuwe reisdocument inleveren.
  • Eventueel een ingevuld formulier voor toestemming afgifte paspoort (tot 18 jaar). U moet ook legitimatiebewijzen van degenen die toestemming geven (meestal beide ouders) meenemen. Tevens dient één van de ouders bij de aanvraag aanwezig te zijn om ter plekke te tekenen.
  • Bij vermissing, een ander geldig legitimatiebewijs. Let op: met ingang van 15 juni 2016 hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. U kunt dan terecht bij de gemeente voor het tekenen van een verklaring van vermissing. Voor de identiteitsvaststelling adviseren wij u om een ander geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/of rijbewijs) mee te nemen. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Meld u bij het maken van een afspraak dat uw reisdocument is vermist.
  • U moet voor een aanvraag van een paspoort of identiteitskaart persoonlijk komen. Dit geldt ook voor minderjarigen. U moet het paspoort of de identiteitskaart persoonlijk komen afhalen. Dit geldt ook voor minderjarigen die een document hebben aangevraagd.

Wat moet ik meenemen? 

  • Alle in bezit zijnde reisdocumenten (als uw reisdocument vermist wordt neem dan een ander geldig legitimatiebewijs mee. Let op: met ingang van 15 juni 2016 hoeft u geen aangifte meer te doen bij de politie. U kunt dan terecht bij de gemeente voor het tekenen van een verklaring van vermissing. Voor de identiteitsvaststelling adviseren wij u om een ander geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart en/of rijbewijs) mee te nemen. Bij diefstal, zakkenrollerij, overval en andere misdrijven is het verstandig ook aangifte van dit misdrijf te doen bij de politie. Meld u bij het maken van een afspraak dat uw reisdocument vermist is. 
  • Een maximaal drie maanden oude bewijs van inschrijving in uw woongemeente met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat, ook van kinderen met vermelding van nationaliteit; 
  • Is sinds de afgifte van uw huidige reisdocument uw burgerlijke staat veranderd, dan dient u hiervan een recente meertalige of anders gelegaliseerde (of voorzien van apostille) akte te overleggen. Deze akte mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Over legalisatie of apostille dient u vooraf contact met ons op te nemen indien het hier om documenten uit andere landen dan Duitsland gaat. Voor ingezetenen van Duitsland met de Nederlandse nationaliteit volstaat ook een bijgewerkt Familienbuch;
  • Eén recente pasfoto die voldoet aan de Nederlandse eisen. Het komt veelvuldig voor dat een pasfoto niet kan worden gebruikt als deze in het buitenland is gemaakt, omdat pasfoto-eisen in Nederland met die in andere landen verschillen. Wij adviseren u daarom de pasfoto's bij een fotograaf in Nederland te laten maken;
  • Bent u gehuwd en in het bezit van een trouwboekje of een Familienbuch, s.v.p. dit meenemen. Heeft u geen van beide documenten, neemt u dan een internationale huwelijksakte mee (niet ouder dan 6 maanden). 

Personen onder de 12 jaar en personen onder de 18 jaar

Personen onder de 12 jaar die een identiteitskaart willen aanvragen en personen onder de 18 jaar die een paspoort willen aanvragen moeten, naast bovengenoemde documenten, meenemen: 

  • Actuele geboorteakte (niet ouder dan 6 maanden). Indien in het buitenland geboren, een internationale of gelegaliseerde akte;
  • Toestemming (alle) gezaghouder(s);
  • Legitimatie gezaghouder(s); 
  • Gezaghouders gehuwd: actuele huwelijksakte (of trouwboekje, Familienbuch); 
  • Gezaghouders niet gehuwd: een bewijs van gezag overleggen (Bescheinigung über die Nichtabgabe von Sorgeerklärungen, verkrijgbaar bij Jugendambt).

Wat zijn de voorschriften voor pasfoto's?

Sinds 1 oktober 2001 gelden in Nederland regels m.b.t. pasfoto's voor legitimatiebewijzen zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Meer informatie over de foto-eisen vindt u op de website van de rijksoverheid.