Tijdelijk alcohol schenken (ontheffing art. 35 Drank - en Horecawet)

De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholische dranken ontheffing verlenen bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

U kunt het aanvraagformulier ontheffing downloaden en printen.

Het ingevulde formulier stuurt u samen met: 

  • een kopie SVH (Verklaring Sociale Hygiëne) en
  • een kopie van uw identiteitsbewijs naar:

Gemeente Oldambt

Postbus 175

9670 AD Winschoten

De kosten van een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol zijn € 50,00 (tarief 2019).

De leidinggevende moet voldoen aan de eisen van sociale hygiëne, de zedelijkheids eisen en de leeftijdsgrens van 21 jaar.

De ontheffing geldt voor een periode van maximaal 12 dagen.