Tijdelijk alcohol schenken (ontheffing art. 35 Drank - en Horecawet)

De burgemeester kan ten aanzien van het verstrekken van zwak-alcoholische dranken ontheffing verlenen bij een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

U kunt het aanvraagformulier ontheffing opvragen door een mail te sturen aan info@gemeente-oldambt.nl.

Het formulier moet uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard zijn ingediend bij de burgemeester. Bij te late indiening wordt geen ontheffing verleend.

Het ingevulde formulier stuurt u naar het onderstaande adres samen met: 

  • een kopie SVH (Verklaring Sociale Hygiëne);
  • een nauwkeurige situatietekening van het evenemententerrein met hierop het tappunt/terras en;
  • een kopie van uw identiteitsbewijs.

Gemeente Oldambt

Postbus 175

9670 AD Winschoten

De kosten van een ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol zijn € 52,00 (tarief 2021).

De leidinggevende moet voldoen aan de eisen van sociale hygiëne, de zedelijkheids eisen en de leeftijdsgrens van 21 jaar.

De ontheffing geldt voor een periode van maximaal 12 dagen.