Zelfredzaamheid

U kunt hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als u problemen heeft met zelfredzaamheid.

Volgens de wet bent u zelfredzaam als u de dagelijkse dingen zelf kunt doen. Zoals:

  • problemen oplossen
  • structuur aanbrengen
  • activiteiten plannen
  • lezen, schrijven en rekenen
  • gesprek voeren en begrijpen

Aan de andere kant houdt zelfredzaam zijn ook in dat u uw huishouden op orde kunt houden. De huishoudelijke klussen doen, zoals schoonmaken, wassen en onderhoud, maar ook uw administratie en uw geldzaken bijhouden.

Hoe u dit organiseert, hangt af van uw situatie. Misschien kunt u het nog zelf, misschien heeft u hulp nodig bij bepaalde dingen. Als u dingen met hulp nog wel kan, bent u ook zelfredzaam.