Zon en wind

Oldambt verduurzaamt! En dat doen we op verschillende manieren. Zo maken we bijvoorbeeld onze gemeentelijke gebouwen aardgasvrij, zoeken we een groener alternatief voor de auto’s en de busjes in ons wagenpark en doen we mee aan de proeftuin aardgasvrije wijken, waarbij de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen gas besparen en over kunnen stappen op groen gas.

Uw mening over zon en wind

We zijn goed op weg, maar het is nog niet genoeg. We moeten meer energie duurzaam opwekken om te kunnen voldoen aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. En dat kan bijvoorbeeld met wind- en zonne-energie. Tussen 20 januari en 3 februari 2021 kon u deelnemen aan de vragenlijst over dit onderwerp. Meer dan 700 Oldambtsters vulden de vragenlijst in.

Resultaten

De volledige rapportage van de resultaten staat hier in een toegankelijk pdf-bestand 

 

Hieronder leest u een samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Duurzame energie is (heel) belangrijk voor de meeste inwoners van gemeente Oldambt: 39 procent vindt duurzame energie heel belangrijk en 41 procent vindt duurzame energie belangrijk. 14 procent is neutraal over duurzame energie. Slechts 3 procent vindt duurzame energie onbelangrijk en ook maar 3 procent vindt duurzame energie heel onbelangrijk.

 • Mannen vinden duurzame energie vaker heel belangrijk dan vrouwen
 • Zeventigplussers vinden duurzame energie het vaakst heel belangrijk
 • Inwoners van Bad Nieuweschans vinden duurzame energie het vaakst heel belangrijk

De meeste inwoners zijn het eens met de stelling dat er in Oldambt geschikte plekken zijn om duurzame energie op te wekken (39 procent). 23 procent is het zeer eens. Volgens 18 procent is dit niet het geval, zij zijn het oneens met de stelling. 12 procent van de inwoners is het zelfs zeer oneens met de stelling. 9 procent heeft geen mening.

 • Mannen zijn het vaker dan vrouwen eens met de stelling dat er in Oldambt geschikte plekken zijn om duurzame energie op te wekken
 • Twintigers zijn het het vaakst zeer eens met de stelling dat er in Oldambt geschikte plekken zijn om duurzame energie op te wekken
 • Inwoners van Beerta zijn het het vaakst zeer eens met de stelling dat er in Oldambt geschikte plekken zijn om duurzame energie op te wekken

De meeste inwoners vinden dat duurzame energie in Oldambt opgewekt moet worden met alleen zonne-energie (41 procent). 33 procent vindt dat dit met wind- en zonne-energie moet gebeuren en volgens 3 procent moet dit met alleen windenergie gebeuren.

 • Meer vrouwen dan mannen zijn voor alleen zonne-energie, meer mannen dan vrouwen zijn tegen wind- én zonne-energie
 • Dertigers zijn het vaakst voor alleen zonne-energie, vijftigers het vaakst voor wind- én zonne-energie
 • Inwoners van Heiligerlee zijn het vaakst voor alleen zonne-energie, inwoners van Beerta het vaakst voor wind- én zonne-energie

Volgens 23 procent moet de opwek van duurzame energie niet met wind- of zonne-energie gebeuren maar met iets anders. Het meest genoemd worden:

 1. Kernenergie (60x)
 2. Waterstof (27x)
 3. Thorium (14x)

Bij het verdelen van 100 hectare zonnepark over de gemeente Oldambt hebben de meeste inwoners geen voorkeur (37 procent). 24 procent zegt verspreiding: een aantal middelgrote zonneparken van 20-30 hectare, 21 procent zegt concentratie: één groot zonnepark van 100 hectare, 19 procent zegt versnippering: meerdere kleine zonneparken van 3 tot 5 hectare.

 • Twintigers willen opvallend vaak een aantal middelgrote zonneparken van 20-30 hectare
 • Inwoners van Beerta willen opvallend vaak één groot zonnepark, inwoners van Heiligerlee opvallend vaak meerdere kleine zonneparken

De meeste inwoners zouden een zonnepark dichtbij hun dorp of wijk niet accepteren, maar wel zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen (50 procent), 32 procent zou een zonnepark aan de buitenrand van hun dorp of wijk wel accepteren. 18 procent zou een zonnepark dichtbij helemaal niet accepteren.

 • Veel meer mannen dan vrouwen accepteren een zonnepark dichtbij hun dorp/wijk
 • Twintigers accepteren het vaakst een zonnepark dichtbij hun dorp/wijk, dertigers accepteren het het vaakst helemaal niet
 • Inwoners van Bad Nieuweschans en Heiligerlee accepteren het vaakst een zonnepark dichtbij hun dorp/wijk

47 procent van de inwoners zegt geen zonnepark buiten hun dorp of wijk te willen, maar wel zonnepanelen op daken van bestaande gebouwen. 45 procent wil wel op een industrie- of bedrijventerrein een zonnepark, 44 procent op een oude NAM-locatie, 37 procent langs een snelweg, N-weg, spoorlijn of vlakbij hoogspanningsmasten, 20 procent achter een dorp of op een dijk, 18 procent verder weg van het dorp, 16 procent op een open veld, 14 procent langs de grens met buurgemeenten, 12 procent op of langs het water, 8 procent aan de rand van een bos.

 • Vrouwen willen vooral vaker dan mannen een zonnepark op een oude NAM-locatie of langs de grens met buurgemeenten, mannen vaker op andere plekken
 • Opvallend: twintigers willen op veel verschillende plekken een zonnepark, vooral ouderen willen er geen
 • Opvallend: veel inwoners van Westerlee willen een zonnepark op een industrieterrein en veel inwoners van Bad Nieuweschans en Beerta langs een snelweg

62 procent vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de natuur bij het kiezen van een geschikte locatie voor een zonnepark, 59 procent dat omwonenden er geen last van hebben, 53 procent dat het open landschap niet wordt aangetast, 49 procent dat het zonnepark goed wordt weggewerkt in het landschap en 42 procent dat landbouwgrond niet verloren gaat. 29 procent wil geen zonnepark.

 • Mannen vinden vaker dan vrouwen belangrijk dat het zonnepark goed wordt weggewerkt in het landschap, vrouwen vinden de andere dingen vaker belangrijk
 • Opvallend: veel twintigers vinden het belangrijk dat goede landbouwgrond niet verloren gaat, dertigers willen het vaakst geen zonnepark
 • Opvallend: vooral veel inwoners van Heiligerlee vinden het belangrijk dat het zonnepark goed wordt weggewerkt in het landschap

37 procent vindt dat er een postcoderoosregeling tegenover moet staan als er een zonnepark in of bij hun dorp of wijk komt, 36 procent vindt een vergoeding, 35 procent vindt een dorpen en/of wijkenfonds en 26 procent vindt lokaal zeggenschap of eigenaarschap.

 • Vrouwen zijn vaker voor een postcoderoosregeling, mannen voor fonds, vergoeding en zeggenschap/eigenaarschap
 • Jongere respondenten zijn vaker voor een fonds, vergoeding en postcoderoosregeling dan oudere respondenten
 • Een vergoeding is vooral populair bij inwoners van Heiligerlee, lokaal zeggenschap/eigenaarschap bij inwoners van Midwolda & Westerlee

De meeste inwoners zouden geen deel willen nemen in een energiecoöperatie (39 procent), 35 procent zou dit misschien willen en 25 procent zou dit wel willen.

 • Meer mannen zouden deel willen nemen aan een energiecoöperatie, meer vrouwen twijfelen
 • Veertigers zouden het vaakst deel willen nemen aan een energiecoöperatie, twintigers twijfelen het vaakst
 • Inwoners van Bad Nieuweschans zouden het vaakst deel willen nemen aan een energiecoöperatie, inwoners van Oostwold het minst vaak

Tweederde van de inwoners vindt windenergie geen geschikt alternatief  voor zonne-energie (68 procent). Als toelichting wordt het meest genoemd:

 1. Vervuiling van het landschap (170x)
 2. Gezondheidsschade voor mens en dier (78x)
 3. Overlast (49x)
 4. Hoge onderhoudskosten (13x)

Eenderde van de inwoners vindt windenergie wel een geschikt alternatief voor zonne-energie (32 procent). Als toelichting wordt het meest genoemd:

 1. Windenergie is efficiënter (65x)
 2. Voorstander van de combi windenergie & zonne-energie (41x)
 3. Voorstander van windmolens op zee (35x)
 4. Voorstander van kleine molens (27x)
 • Mannen vinden windenergie vaker een geschikt alternatief voor zonne-energie dan vrouwen
 • Dertigers vinden het vaakst windenergie geen geschikt alternatief voor zonne-energie
 • Inwoners van Beerta vinden het vaakst windenergie een geschikt alternatief voor zonne-energie

44 procent van de inwoners wil geen enkel type windmolen, 38 procent denkt dat kleine windmolens op een boerenerf geschikt zijn, 17 procent denkt dorpsmolens, 15 procent denkt grote windturbines en 7 procent heeft geen voorkeur.

 • Mannen zijn opvallend vaker voor grote windturbines dan vrouwen
 • Opvallend: meer dan de helft van de dertigers en zeventigplussers wil geen enkel type windmolen
 • Opvallend: in Midwolda zijn kleine windmolens zeer populair, in Beerta is het meeste animo voor windmolens in het algemeen

54 procent van de inwoners  wil geen windturbines, 13 procent zou de windturbines in een groepje bij elkaar willen plaatsen, 9 procent in een rechte lijn naast elkaar, 6 procent heeft geen voorkeur en 5 procent zou ze verspreid door het landschap willen plaatsen.

 • Vrouwen willen vaker dan mannen geen windturbines, als ze ze wel willen willen ze ze vaker in een groepje bij elkaar, terwijl mannen ze vaker in een rechte lijn willen
 • Zestigers en zeventigplussers willen het vaakst geen windturbines, twintigers willen ze opvallend vaak wel en dan het vaakst in een groepje bij elkaar
 • Inwoners van Oostwold willen het vaakst geen windturbines, inwoners van Midwolda willen ze opvallend vaak in een groepje bij elkaar

Wat doen we met de resultaten?

We nemen de resultaten van de vragenlijst mee bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van zonneparken en windmolens, want dat beleid is er nog niet. En zonder beleid kunnen we als gemeente geen beslissingen nemen over project- en vergunningaanvragen voor het bouwen van zonneparken en windmolens.

Planning

We ontwikkelen ons beleid in de volgende stappen:

 • Januari/februari: vragenlijst over zon en wind voor inwoners en ondernemers
 • Februari/maart: resultaten vragenlijst bekend
 • Maart/april: conceptbeleid klaar
 • April/mei: aanpassingen aan conceptbeleid
 • Mei/juni: beleid vaststellen door gemeenteraad