Zon en wind

Oldambt verduurzaamt! En dat doen we op verschillende manieren. Zo maken we bijvoorbeeld onze gemeentelijke gebouwen aardgasvrij, zoeken we een groener alternatief voor de auto’s en de busjes in ons wagenpark en doen we mee aan de proeftuin aardgasvrije wijken, waarbij de dorpen Nieuwolda en Wagenborgen gas besparen en over kunnen stappen op groen gas.

Uw mening over zon en wind

We zijn goed op weg, maar het is nog niet genoeg. We moeten meer energie duurzaam opwekken om te kunnen voldoen aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord. En dat kan bijvoorbeeld met wind- en zonne-energie. Tussen 20 januari en 3 februari 2021 kon u deelnemen aan de vragenlijst over dit

Wat doen we met de antwoorden?

We nemen de resultaten van de vragenlijst mee bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van zonneparken en windmolens, want dat beleid is er nog niet. En zonder beleid kunnen we als gemeente geen beslissingen nemen over project- en vergunningaanvragen voor het bouwen van zonneparken en windmolens.

Wanneer zijn de resultaten bekend?

We verwachten dat de resultaten van de vragenlijst bekend worden in de week van 15 februari. We plaatsen de resultaten dan ook op onze website.

Planning

We ontwikkelen ons beleid in de volgende stappen:

  • Januari/februari: vragenlijst over zon en wind voor inwoners en ondernemers
  • Februari/maart: resultaten vragenlijst bekend
  • Maart/april: conceptbeleid klaar
  • April/mei: aanpassingen aan conceptbeleid
  • Mei/juni: beleid vaststellen door gemeenteraad