Zorg in natura of persoonsgebonden budget (PGB)

Heeft u een indicatie voor huishoudelijke hulp of een vorm van begeleiding dan kunt u kiezen voor hulp via een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder. Dit heet zorg in natura (ZIN). U ontvangt dan zorg door een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder. U hoeft hiervoor zelf geen administratie bij te houden. Wilt u zelf de keuze maken van wie u hulp ontvangt, dan kunt u hulp inkopen middels een Persoons Gebonden Budget (PGB). U bent dan wel zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de administratie en verantwoording van het aantal uren waarvoor u een PGB ontvangt.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert uw PGB. De gemeente maakt uw PGB over op een rekening van de SVB. U betaalt uw zorgverlener(s) niet zelf. U geeft de facturen of urenbriefjes van uw zorgverlener(s) door aan de SVB. De SVB controleert de rekening en betaalt uw zorgverlener(s). Deze manier van betaling wordt 'trekkingsrecht' genoemd.

Hoe houd ik overzicht op mijn budget?

U krijgt van de SVB elke maand een overzicht van uw uitgaven. Op het overzicht staat ook hoeveel budget u nog over heeft. Op de website van de SVBexterne-link-icoon kunt u via ‘Mijn PGB’ altijd uw budget en alle betalingen bekijken.

Ik heb nog geen zorgovereenkomst met mijn hulp/ondersteuner. Wat nu?

De SVB betaalt uw zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen u en uw zorgverlener. U moet deze overeenkomst zelf sluiten. En daarna naar de SVB sturen. Heeft u nog geen overeenkomst met uw zorgverlener? De SVB heeft modelovereenkomsten die u kunt gebruiken. Deze zijn te vinden op www.svb.nl/pgbexterne-link-icoon.