Zorgfraude

Als gemeente geven we jaarlijks veel geld uit aan onze inwoners die zorg of hulp nodig hebben. Dat doen we vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Soms is sprake van verkeerd gebruik van het zorggeld. Iemand krijgt bijvoorbeeld niet de zorg waarvoor betaald wordt omdat de zorgverlener minder vaak komt dan is afgesproken. Ook kan de kwaliteit van de hulp onvoldoende zijn. Denk aan een zorgverlener die duidelijk onvoldoende deskundig is.

Het kan gaan om zorg of hulp die de gemeente direct voor u regelt. Het kan ook gaan om zorg of hulp via een persoonsgebonden budget (pgb). Bij het pgb krijgt u geld van de gemeente om zelf zorg of hulp in te kopen. Klopt er iets niet of vermoedt u dat er iets niet klopt? Bij uzelf of bij iemand in uw omgeving? Geeft u dit dan aan ons door. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die u aan ons geeft. Anoniem melden is ook mogelijk.

Bekijk ook de informatiefilm 'zorgfraude' van de VNGexterne-link-icoon.

Hoe meldt u dit?

• Online met het formulier: vermoeden van zorgfraude meldenexterne-link-icoon

De gemeente gaat zorgvuldig om met de informatie die u geeft.
Als u dat wil kunt u de aanvraag anoniem doen.

Na uw melding

Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in. Over de voortgang van dit onderzoek krijgt u geen informatie, in verband met privacy.

 • Zorg laten betalen (declareren) zonder dat er zorg geleverd is.
 • Zorg leveren met ondeskundig personeel.
 • Geld voor andere zorg vragen (declareren) dan geleverd is.
 • Als de veiligheid van de inwoner in het geding is.
 • Meer zorg aanvragen of leveren dan nodig is.
 • Minder (goede) zorg leveren dan nodig is.
 • Geld voor zorg vragen (declareren) die al op een andere manier wordt betaald.
 • Zorg blijven leveren, terwijl het niet (meer) nodig is.
 • Een administratie die niet op orde is.
 • Oneerlijk zijn over een situatie, zodat er onterecht geld of zorg gedeclareerd kan worden.
 • Aanleveren van onjuiste informatie of misbruik van DigiD.
 • De persoon die zorg nodig heeft maakt misbruik van voorzieningen. Bijvoorbeeld: de   persoon heeft geen huishoudelijke hulp nodig of besteedt het budget aan iets anders dan aan zorg.