Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit is een commissie voor advies over het uiterlijk van bouwwerken en monumenten in onze gemeente. Voorheen heette dit  welstand. Deze commissie wordt georganiseerd door de stichting Libau. Libau is een onafhankelijke adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe. Het doel van de adviescommissie is om gemeenten breed te adviseren op het gebied van omgevingskwaliteit en monumentenzorg. Hiermee wordt de kwaliteit van onze leefomgeving bevorderd en werken we aan de weloverwogen doorontwikkeling van het erfgoed en de bebouwde omgeving. 

Samenstelling van de commissie

In deze commissie zitten onafhankelijke leden, specialisten op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap, restauratie, bouwhistorie en cultuurhistorie. Er wordt vanuit brede kennis integraal geadviseerd over plannen en beleidsvraagstukken .

Procedure

Adviesvragen voor de commissie worden altijd door (of via) de gemeente ingediend bij de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit. De meeste adviesvragen worden ingediend  voor omgevingsvergunningplichtige activiteiten met een erfgoedstatus of een bouwonderdeel. In de welstandsnota Oldambt* staat waar  de adviescommissie op let bij het toetsen van vragen over de omgevingskwaliteit. 
Bij monumenten wordt ook gelet op interne wijzigingen. Ook als er geen omgevingsvergunning vereist is moet er rekening worden gehouden met deze nota. Eén van de doelen van de nota is een goede aansluiting van bouwwerken op de omgeving.

Toetsingscriteria en commissievergadering 

U kunt in uw aanvraag omgevingsvergunning aangeven of u aanwezig wilt zijn bij de behandeling van uw aanvraag in de commissievergadering of dat u uw plan wilt toelichten. De commissievergaderingen zijn openbaar. 
U kunt de bestanden ook downloaden onderaan deze pagina. De nummers op de kaart zijn hetzelfde als de nummers in de nota. Zo kunt u zien in welk gebied uw initiatief ligt en aan welke welstandscriteria het initiatief moet voldoen. 

Lukt het niet om de nota en/of de kaart in te zien, neem dan contact op met de gemeente Oldambt via het e-mailadres info@gemeente-oldambt.nl of via telefoonnummer (0597) 48 20 00.