Bouwen en Wonen

Plannen

Wat is een bestemmingsplan? |Bestemmingsplan, ontheffing | PlanschadeDorpsontwikkelingsplannen |

Bestaande bestemmingsplannen

Op dit moment kunt u bestemmingsplannen van de volgende gebieden downloaden:

Overige bestemmingsplannen kunt u via de volgende link bekijken:

 

Monitor Woonplan Oldambt 2015

In deze zesde monitor, waarbij de cijfers voor 2015 in beeld zijn gebracht, is  duidelijk te zien dat de bevolking in aantal terugloopt en in samenstelling verandert. Dit is ook zichtbaar op de woningmarkt, hoewel er meer woningen zijn verkocht dan in 2014. De bevolking is in totaal met 192 personen gedaald ten opzichte van 2014. In 2015 is een woonvisie gemaakt over de periode 2015-2020. Deze is in november 2015 vastgesteld en is de basis voor de volgende monitor. Deze monitor die nu voor u ligt is gebaseerd op een terugblik van 2015.

Subsidieregeling burgerinitiatieven

Heeft u een goed idee, dan kunt u een burgerinitiatief indienen!

De gemeenteraad heeft op 20 juni 2016 de  visie ‘Gemeente Oldambt Verbindt’ vastgesteld. Hiermee wordt onder andere aan (groepen van) inwoners ruimte geboden om met initiatieven te komen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in dorp of wijk. Bij deze visie is op 26 september door de gemeente de “subsidieregeling burgerinitiatieven 2016-2017” in werking gesteld. Meer informatie over deze regeling vindt u hier.