Bouwen en Wonen

Programma Wonen Oldambt

De gemeente Oldambt heeft de afgelopen periode gewerkt aan het nieuwe Programma Wonen (voorheen Woonvisie). In het Programma Wonen staan de belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten op het gebied van wonen voor de komende 5 jaar. Er komen meer mogelijkheden om te bouwen en we werken hard aan het verbeteren van de kwaliteit van woningen in onze gemeente. 

Wonen in Oldambt

Prestatieafspraken

De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt maken jaarlijks nieuwe prestatieafspraken. Hierin worden afspraken vastgelegd over de (huur)woningmarkt in de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen, maar ook over bijvoorbeeld verduurzaming, wonen met zorg, begeleiding van kwetsbare personen en burgerinitiatieven. Hieronder vindt u de prestatieafspraken voor 2018 en 2019.

Starterslening

De SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) heeft in 2002 met een aantal gemeenten en in samenwerking met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) het product ‘Starterslening’ ontwikkeld.

De starterslening is bedoeld om een financiële impuls te geven aan de lokale (koop)woningmarkt en de doorstroming te bevorderen.

De gemeente Oldambt heeft voor dit jaar een budget van € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de starterslening. Lees hier meer over de starterslening.

Duurzaamheidslening gemeente Oldambt

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stellen wij geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)  voor Duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen treffen in en aan uw woning, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt uw energierekening, investeert u in de waarde van de woning, wordt het wooncomfort vergroot en neemt het energieverbruik af. Klik hier voor het aanvraagformulier en uitgebreide informatie over deze regeling.