Bouwen en Wonen

Programma Wonen Oldambt

De gemeente Oldambt heeft de afgelopen periode gewerkt aan het nieuwe Programma Wonen (voorheen Woonvisie). In het Programma Wonen staan de belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten op het gebied van wonen voor de komende 5 jaar. Er komen meer mogelijkheden om te bouwen en we werken hard aan het verbeteren van de kwaliteit van woningen in onze gemeente. 

Subsidie voor snel internet

Er is subsidie voor het aansluiten van woningen op snel internet. Vanuit de Regio Deal Oost-Groningen is hiervoor geld vrijgemaakt.

De voorwaarden en hoe u kunt aanvragen leest u hier.

Wonen in Oldambt

Regionaal ambitiekader

De gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben hun gezamenlijke woonambities voor Oost-Groningen vastgelegd in het Regionaal Ambitiekader 2022 – 2025.

Prestatieafspraken 

Op lokaal niveau maakt de gemeente Oldambt jaarlijks prestatieafspraken, samen met de huurdersorganisaties en woningcorporaties. Hierin worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld het verbeteren en verduurzamen van woningen, betaalbaarheid, nieuwbouw en wonen met zorg. 

Wilt u één of meerdere bestanden inzien? Dan kunt u deze opvragen via info@gemeente-oldambt.nl

Starterslening

De SVn (Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) heeft in 2002 met een aantal gemeenten en in samenwerking met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) het product ‘Starterslening’ ontwikkeld.

De starterslening is bedoeld om een financiële impuls te geven aan de lokale (koop)woningmarkt en de doorstroming te bevorderen.

De gemeente Oldambt heeft voor dit jaar een budget van € 200.000,- beschikbaar gesteld voor de starterslening. Lees hier meer over de starterslening.

Duurzaamheidslening gemeente Oldambt

Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stellen wij geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)  voor Duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en wilt u uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een Duurzaamheidslening. Met deze lening kunt u energiebesparende maatregelen treffen in en aan uw woning, zoals een zuinige verwarmingsinstallatie, zonnepanelen, gevel-, dak- of vloerisolatie en HR++ glas. Hierdoor daalt uw energierekening, investeert u in de waarde van de woning, wordt het wooncomfort vergroot en neemt het energieverbruik af. Klik hier voor het aanvraagformulier en uitgebreide informatie over deze regeling.

Op de pagina Energie besparen en duurzaamheid leest u meer informatie over dit onderwerp