Afvalcontainers

Gemeente Oldambt werkt met vier afvalcontainers voor huishoudelijk afval. Er zijn containers voor:

  • Restafval
  • Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
  • Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)
  • Oud papier

Is uw container kapot of gestolen? Neem dan contact met ons op via (0597) 48 20 00 of info@gemeente-oldambt.nl Wij zorgen er dan voor dat uw container kosteloos wordt vervangen.

Onder het tabblad ‘Aanvraag’ vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het aanvragen van een extra container en het wisselen van containervolume.

Een extra container aanvragen

U kunt een extra container van 240 liter aanvragen voor restafval, GFT, papier en PMD.

Een container inleveren

Als u de container voor GFT, papier of PMD niet gebruikt, kunt u deze inleveren. De restafvalcontainer kunt u niet inleveren.

Ik wil graag een grotere of kleinere container. Kan dat?

Ja, dat kan. De containers voor restafval en GFT zijn er in twee formaten, namelijk in 240 liter en 140 liter. Papiercontainers en PMD-containers zijn er alleen in 240 liter. Als u bent verhuisd naar een nieuw adres, dan is het wisselen van volume binnen drie maanden gratis. Wisselt u later van volume, dan moet u hiervoor betalen. De tarieven hiervoor staan op de pagina over afvalstoffenheffing.

Containerchip

In elke container zit een chip voor registratiedoeleinden. De chip bevat een registratiecode, uw postcode en uw huisnummer. Op deze manier heeft de gemeente inzicht in het aantal en het soort containers per huishouden. Daarnaast wordt de chip gebruikt om te registreren hoe vaak u uw container aan de weg zet. Voor de grijze container betaalt u namelijk per lediging.

Bedrijven/verenigingen/scholen

Omdat het bij bedrijven, verenigingen en scholen niet om huishoudelijk afval gaat, moeten zij hun afval aanbieden via een particuliere afvalinzamelaar.

Wat moet ik met mijn containers doen als ik ga verhuizen?

De afvalcontainers die u gebruikt horen bij de woning en mogen daarom niet worden meeverhuisd.

Alle informatie over de kosten van (extra) containers vindt u onder afvalstoffenheffing.

Heeft u vragen over uw afvalcontainer of wilt u een extra container aanvragen een container inleveren of van containervolume wisselen? Neem dan contact op met de gemeente.

T: (0597) 48 20 00

E: info@gemeente-oldambt.nl