Afvalstoffenheffing

Beschrijving

De gemeente Oldambt heft van elke gebruiker van één of meerdere onroerende zaken een afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt geheven over het aantal maanden in een jaar, waarin een belastingplichtige staat ingeschreven op een bepaald adres binnen de gemeente. Om voor ontheffing/vermindering in aanmerking te komen moet u wijzigingen in verband met verhuizing tijdig doorgeven.

Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland: Niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing aan de balie bij het KCC of via de website van deze gemeente of bij de afdeling burgerzaken van de nieuwe gemeente waar u gaat wonen.

Aangifte van vertrek naar het buitenland: Niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek aan de balie van het KCC van deze gemeente.

Dus niet op tijd melden van uw verhuizing kan uzelf geld gaan kosten.

Eigenaren/gebruikers van een tweede woning moeten gewoon betalen voor het verwijderen van afval middels afvalstoffenheffing. Het tarief is gelijk aan het tarief van de eerste woning.

Doel

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het volledig dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens (groente-, fruit- en tuinafval, klein chemisch afval, glas, blik en dergelijke) in te zamelen en te verwerken.

Verplichting betaling

De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht te betalen.

Medische vrijstelling

Er worden geen aanbiedingskosten voor de grijze container in rekening gebracht. Mocht u gebruik maken van een ondergrondse container dan worden de eerste 90 keer dat u afval aanbiedt geen aanbiedingskosten in rekening gebracht.

Voor de medische vrijstelling zijn wij een medische verklaring of een pakbon van huisarts of apotheek nodig. Zodra deze verklaring of pakbon bij ons is, kan de vrijstelling worden verwerkt in het systeem.

Kosten

Contact

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen: