Afvalstoffenheffing

De gemeente Oldambt heft van elke gebruiker van één of meerdere onroerende zaken een afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt geheven over het aantal maanden in een jaar, waarin een belastingplichtige staat ingeschreven op een bepaald adres binnen de gemeente. Om voor ontheffing/vermindering in aanmerking te komen moet u wijzigingen in verband met verhuizing tijdig doorgeven.

Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland: Niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing aan de balie bij het KCC of via de website van deze gemeente of bij de afdeling burgerzaken van de nieuwe gemeente waar u gaat wonen.

Aangifte van vertrek naar het buitenland: Niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek aan de balie van het KCC van deze gemeente.

Dus niet op tijd melden van uw verhuizing kan uzelf geld gaan kosten.

Eigenaren/gebruikers van een tweede woning moeten gewoon betalen voor het verwijderen van afval middels afvalstoffenheffing. Het tarief is gelijk aan het tarief van de eerste woning.

Doel

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het volledig dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens (groente-, fruit- en tuinafval, klein chemisch afval, glas, blik en dergelijke) in te zamelen en te verwerken.

Verplichting betaling

De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht te betalen.

Medische vrijstelling

Er worden geen aanbiedingskosten voor de grijze container in rekening gebracht. Mocht u gebruik maken van een ondergrondse container dan worden de eerste 90 keer dat u afval aanbiedt geen aanbiedingskosten (€ 0,74) in rekening gebracht.

Voor de medische vrijstelling zijn wij een medische verklaring of een pakbon van huisarts of apotheek nodig. Zodra deze verklaring of pakbon bij ons is, kan de vrijstelling worden verwerkt in het systeem.

 

 

 

De afvalstoffenheffing wordt elk half jaar geïnd. Daarnaast betaalt u per keer dat de grijze container wordt aangeboden of per keer dat u uw afvalzak in een verzamelcontainer werpt.

Afhankelijk van de manier waarop u uw restafval inzamelt, ziet uw afvalstoffenheffing voor 2020 er als volgt uit:

 • Heeft u een grijze container van 240 liter?

U betaalt per aanbieding van uw container € 6,20. Elk half jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een halfjaarlijkse bijdrage van € 85,15. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

 • Heeft u een grijze container van 140 liter?

U betaalt per aanbieding van uw container € 3,60. Elk half jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een halfjaarlijkse bijdrage van € 85,15. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

 • Maakt u gebruik van een verzamelcontainer met pasje?

U betaalt per inworp in de verzamelcontainer € 0,74. Elk half jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een halfjaarlijkse bijdrage van € 85,15. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

 • Maakt u gebruik van een verzamelcontainer zonder pasje?

Uw halfjaarlijkse bijdrage is € 100,85.

 • Maakt u gebruik van een extra grijze container en heeft u geen medische vrijstelling?

Een tweede container kan alleen een 240 liter container zijn. U betaalt per aanbieding van uw container € 6,20. Elk half jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een halfjaarlijkse bijdrage van € 18,00.

 • Maakt u gebruik van een extra groene container van 240 liter?

Uw halfjaarlijkse bijdrage hiervoor is € 27,30.

 • Het wisselen van containervolume (van 140 liter naar 240 liter of andersom) kost € 36,00
 • Het gemiddelde aantal ledigingen van een 240 liter container voor restafval ligt per jaar op 9 keer. Hierdoor betaalt u niet meer maar juist minder dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Als u afval komt brengen, gelden de volgende kosten:

 • Voetganger of fietser € 2,50
 • Een met afval gevulde kofferbak € 5,00
 • Een gevulde aanhanger met twee wielen € 10,00
 • Een gevulde aanhanger met vier wielen of een bestelbus € 15,00

Als uw grofvuil wordt opgehaald, gelden de volgende kosten:

 • De eerste halve kubieke meter: € 25,00 ( elke halve kubieke meter extra: € 20,00

Als uw groot grof groen afval wordt opgehaald, gelden de volgende kosten:

 • De eerste kubieke meter: € 25,00 (elke kubieke meter extra: € 20,00).

Betaling

 • Indien u al gebruik maakt van Automatische Incasso, dan hoeft u voor de Afvalstoffenheffing geen nieuwe machtiging af te geven. De machtigingen blijven geldig tot dat u de machtiging zelf intrekt. Op de aanslag ziet u automatische incasso termijnen. Natuurlijk kunt u, indien u nog geen gebruik maakt van Automatische Incasso, altijd een machtiging aan ons afgeven voor het automatisch incasseren van uw gemeentelijke belastingen;
 • De aanslag voor de Onroerende-zaakbelastingen en Rioolheffing eigenaren zullen in hoofdzaak worden verstuurd in februari. De aanslag dient betaald te worden in 3 maandelijkse termijnen, voor automatische incasso gelden 10 maandelijkse termijnen. De aanslag Afvalstoffenheffing voor het eerste halfjaar van het belastingjaar wordt verstuurd in september. Deze dient betaald te worden in 2 maandelijkse termijnen, voor automatische incasso gelden 5 maandelijkse termijnen. De aanslag Afvalstoffenheffing voor het tweede halfjaar van het belastingjaar wordt verstuurd in februari van het jaar erop. Hiervoor gelden dezelfde termijnen als voor de eerste helft Afvalstoffenheffing.
 • Betalen van een belastingaanslag aan de balie van het gemeentehuis kan alléén op afspraak. U kunt op de volgende manieren een afspraak maken: bij de balie van het gemeentehuis, telefonisch (0597) 48 20 00 of online een afspraak maken:

  Afspraak maken

  Komt u een herinnering, aanmaning of dwangbevel betalen dan kan dit zonder afspraak.

 

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen:

- bel de gemeente Oldambt: (0597) 48 20 00

- of mail naar: belastingen@gemeente-oldambt.nl