Afvalstoffenheffing

De gemeente Oldambt heft van elke gebruiker van één of meerdere onroerende zaken een afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing wordt geheven over het aantal maanden in een jaar, waarin een belastingplichtige staat ingeschreven op een bepaald adres binnen de gemeente. Om voor ontheffing/vermindering in aanmerking te komen moet u wijzigingen in verband met verhuizing tijdig doorgeven.

Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland: Niet eerder dan vier weken voor de verhuizing en uiterlijk de vijfde dag na de dag van verhuizing aan de balie bij het KCC of via de website van deze gemeente of bij de afdeling burgerzaken van de nieuwe gemeente waar u gaat wonen.

Aangifte van vertrek naar het buitenland: Niet eerder dan vijf dagen voor het vertrek en uiterlijk op de dag van het vertrek aan de balie van het KCC van deze gemeente.

Dus niet op tijd melden van uw verhuizing kan uzelf geld gaan kosten.

Eigenaren/gebruikers van een tweede woning moeten gewoon betalen voor het verwijderen van afval middels afvalstoffenheffing. Het tarief is gelijk aan het tarief van de eerste woning.

Doel

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het doel van deze belasting is het volledig dekken van de kosten die de gemeente maakt om het afval van huishoudens (groente-, fruit- en tuinafval, klein chemisch afval, glas, blik en dergelijke) in te zamelen en te verwerken.

Verplichting betaling

De gemeente heeft het recht deze belasting op te leggen aan ieder huishouden dat aan de ophaalroute ligt. Dit houdt in dat ieder huishouden dat de mogelijkheid heeft zijn afval aan de gemeentelijke reinigingsdienst mee te geven afvalstoffenheffing moet betalen. Ook als u uw afval nooit meegeeft, bent u verplicht te betalen.

Medische vrijstelling

Er worden geen aanbiedingskosten voor de grijze container in rekening gebracht. Mocht u gebruik maken van een ondergrondse container dan worden de eerste 90 keer dat u afval aanbiedt geen aanbiedingskosten in rekening gebracht.

Voor de medische vrijstelling zijn wij een medische verklaring of een pakbon van huisarts of apotheek nodig. Zodra deze verklaring of pakbon bij ons is, kan de vrijstelling worden verwerkt in het systeem.

 

De aanslag Afvalstoffenheffing 2021 wordt één keer per jaar achteraf geïnd.

De aanslag Afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag per jaar.

Daarnaast betaalt u per keer dat de grijze container wordt aangeboden of per keer dat u uw afvalzak in een verzamelcontainer werpt (de zogeheten ledigingen).

Eerst dienen de ledigingen over het jaar 2021 bekend te zijn voordat de aanslag Afvalstoffenheffing 2021 kan worden verstuurd.

De aanslag Afvalstoffenheffing 2021 ontvangt u dan ook eind februari 2022.

Bent u op 1 januari 2022 in het bezit van een eigen woning dan kunt u eind februari 2022 één aanslagbiljet voor de volgende belastingen ontvangen:

 • Afvalstoffenheffing 2021
 • Onroerende-zaakbelastingen 2022
 • Rioolheffing eigenaren 2022.

Afhankelijk van de manier waarop u uw restafval inzamelt, ziet uw afvalstoffenheffing voor 2021 er als volgt uit:

 • Heeft u een grijze container van 240 liter?

U betaalt per aanbieding van uw container € 6,60. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 173,60. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2021 bedraagt:

Vast recht € 173,60 + het aantal ledigingen in 2021 x € 6,60.

 • Heeft u een grijze container van 140 liter?

U betaalt per aanbieding van uw container € 3,80. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 173,60. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2021 bedraagt:

Vast recht € 173,60 + het aantal ledigingen in 2021 x € 3,80.

 • Maakt u gebruik van een verzamelcontainer met pasje?

U betaalt per inworp in de verzamelcontainer € 0,80. Elk jaar worden deze kosten achteraf geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 173,60. Als u gescheiden inzamelt, kunt u minder voor uw afvalinzameling betalen dan voorgaande jaren. Het loont dus om uw afval gescheiden in te zamelen.

Uw aanslag Afvalstoffenheffing 2021 bedraagt:

Vast recht € 173,60 + het aantal ledigingen in 2021 x € 0,80. 

 • Maakt u gebruik van een verzamelcontainer zonder pasje?

Uw jaarlijkse bijdrage is € 208,80.

 • Maakt u gebruik van een extra grijze container en heeft u geen medische vrijstelling?

Een tweede container kan alleen een 240 liter container zijn. U betaalt per aanbieding van uw container € 6,60. Elk jaar worden deze kosten geïnd, inclusief een jaarlijkse bijdrage van € 36,00.

 • Maakt u gebruik van een extra groene container ?

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 55,35.

 • Maakt u gebruik van een extra PMD container?

Uw jaarlijkse bijdrage hiervoor is € 36,00.

 • Bent u eigenaar van een onzelfstandige wooneenheid?

Met ingang van het belastingjaar 2021 wordt deze belasting geheven. Deze belasting bedraagt, indien de huishoudelijke afvalstoffen afkomstig zijn van onzelfstandige wooneenheden, zoals een perceel dat gebruikt wordt voor kamerverhuur of voor huisvesting van studenten, of een verzorgingstehuis voor bejaarden, voor een perceel waarop meerdere personen verblijven: per belastingjaar, per persoon € 57,90.

Belastingjaar 2022

Op deze pagina leest u alles over het belastingjaar 2022

Voor informatie over de gemeentelijke belastingen:

- bel de gemeente Oldambt: (0597) 48 20 00

- of mail naar: belastingen@gemeente-oldambt.nl