Asbest

Asbest is een milieugevaarlijke stof en moet daarom apart worden ingeleverd. Asbesthoudende materialen mogen onder bepaalde voorwaarden door particulieren zelf worden verwijderd. Het asbesthoudende materiaal mag, als het goed is verpakt, worden gebracht naar het gemeentelijke afvalbrengstation.

Voor het verwijderen en storten van meer dan 35m2 asbesthoudend materiaal dient u een gecertificeerd asbestbedrijf in te schakelen. Voor asbestdaken groter dan 35m2 geldt sinds 1 januari 2016 een subsidieregeling.

Lees onder het tabblad ‘Voorwaarden’ meer over het zelf verwijderen van asbest en de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken groter dan 35m2. 

Aanvraagproces

Subsidieaanvragen moeten binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak via de website www.rvo.nl worden ingediend. Binnen 13 weken na de aanvraag volgt een schriftelijke reactie met daarin de beslissing op de aanvraag.

Wat zijn de voorwaarden?

Alleen de opdrachtgever voor het verwijderen van de asbesthoudende dakplaten kan subsidie aanvragen. Let er dus op dat degene aan wie de factuur is gericht, ook degene is die de subsidieaanvraag indient. De subsidieregeling geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven, non-profitorganisaties en overheden. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres.

 

U mag eenmalig maximaal 35m2 asbest gratis naar het afvalbrengstation brengen. Voorwaarde is wel dat de verwijderde asbesthoudende materialen dubbel verpakt moeten worden in 0,2 mm dik plastic (bijvoorbeeld landbouwplastic) en dichtgemaakt moeten worden met ducttape.

Voor het verwijderen en storten van meer dan 35m2 asbesthoudend materiaal dient u een gecertificeerd asbestbedrijf in te schakelen. Binnen onze gemeente zijn dit Steenhuis Sloopwerken uit Scheemda en Reer Sloop- en Grondwerken uit Winschoten. Hier zijn kosten aan verbonden, maar voor asbestdaken groter dan 35m2 geldt sinds 1 januari 2016 een subsidieregeling. Deze regeling loopt tot 31 december 2019. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u onder het tabblad ‘Aanpak’.

 

Wanneer mag een particulier zelf asbest verwijderen?

Particulieren mogen zelf een beperkte hoeveelheid asbesthoudend materiaal verwijderen. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel;
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel.

Het verwijderen mag zonder een vooraf opgesteld asbestinventarisatierapport. Er moet altijd een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente. Als de werkzaamheden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden uitgevoerd, dan is een asbestinventarisatierapport wel verplicht.

Zijn er regels voor het verpakken?

De verwijderde asbesthoudende materialen moeten dubbel verpakt worden in 0,2 mm dik plastic en dichtgemaakt worden met ducttape. Vervolgens kan het asbesthoudende materiaal worden aangeboden bij het gemeentelijke afvalbrengstation aan de B. Haitzemastraat 3 in Winschoten.

Heeft u meer dan 35m2 asbest?

Dan kan een gecertificeerd asbestbedrijf het voor u verwijderen. Binnen onze gemeente zijn dit Steenhuis Sloopwerken uit Scheemda en Reer Sloop- en Grondwerken uit Winschoten. Hier zijn kosten aan verbonden, maar voor asbestdaken groter dan 35m2 geldt sinds 1 januari 2016 een subsidieregeling. Deze regeling loopt tot 31 december 2019. Lees meer over de subsidieregeling onder het tabblad ‘Aanpak’.

 

Voor vragen over asbest kunt u contact opnemen met de gemeente.

T: (0597) 48 20 00

E: info@gemeente-oldambt.nl