Asbest

Beschrijving

Asbest is een milieugevaarlijke stof en moet daarom apart worden ingeleverd.

Aanvragen

Asbesthoudende materialen mogen onder bepaalde voorwaarden door particulieren zelf worden verwijderd. Het asbesthoudende materiaal mag, als het goed is verpakt, worden gebracht naar het gemeentelijke afvalbrengstationexterne-link-icoon.

Voor het verwijderen en storten van meer dan 35m2 asbesthoudend materiaal dient u een gecertificeerd asbestbedrijf in te schakelen.

Voorwaarden

Wanneer mag een particulier zelf asbest verwijderen?

Particulieren mogen zelf een beperkte hoeveelheid asbesthoudend materiaal verwijderen. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel;
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel.

Het verwijderen mag zonder een vooraf opgesteld asbestinventarisatierapport. Er moet altijd een sloopmelding worden ingediend bij de gemeente. Als de werkzaamheden door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf worden uitgevoerd, dan is een asbestinventarisatierapport wel verplicht.

Zijn er regels voor het verpakken?

De verwijderde asbesthoudende materialen moeten dubbel verpakt worden in 0,2 mm dik plastic en dichtgemaakt worden met tape. Vervolgens kan het asbesthoudende materiaal worden aangeboden bij het gemeentelijke afvalbrengstationexterne-link-icoon aan de B. Haitzemastraat 3 in Winschoten.

Materiaal dat lijkt op asbestplaten, maar geen asbest bevat, moet ook worden aangeboden als asbest. Dus dubbel verpakt in plastic als hierboven beschreven.

Kosten

U mag eenmalig maximaal 35m2 asbest gratis naar het afvalbrengstation brengen. Voorwaarde is wel dat de verwijderde asbesthoudende materialen dubbel verpakt moeten worden in 0,2 mm dik plastic (bijvoorbeeld landbouwplastic) en dichtgemaakt moeten worden met tape.

Voor het verwijderen en storten van meer dan 35m2 asbesthoudend materiaal dient u een gecertificeerd asbestbedrijf in te schakelen. Binnen onze gemeente zijn dit Steenhuis Sloopwerken uit Scheemda en Reer Sloop- en Grondwerken uit Winschoten. Hier zijn kosten aan verbonden.

Contact

Voor vragen over asbest kunt u contact opnemen met de gemeente.

T: (0597) 48 20 00
E: info@gemeente-oldambt.nl