Centrumontwikkeling Winschoten

De binnenstad van Winschoten is niet alleen het winkelgebied voor de gemeente Oldambt, maar is ook een belangrijk winkelgebied voor Oost-Groningen en populair onder Duitse bezoekers. De binnenstad van Winschoten heeft de laatste jaren veel leegstand gehad. Door diverse ontwikkelingen, sluit de binnenstad niet meer helemaal aan de wensen van nu. 

Het centrum van Winschoten ondergaat een metamorfose. De komende vijf jaren krijgen enkele vooraanstaande locaties een forse kwaliteitsimpuls en geven de binnenstad een nieuw, beeldbepalend aanzien. Met een moderne uitstraling die tegelijk recht doet aan het historische karakter van het Winschoter centrum van weleer. Rode draad in de plannen: ondernemen, winkelen, wonen en recreatie. Aan de basis ligt het 

Ambitiedocument Centrum Oldambt. De plannen zijn niet de ambitie van de gemeente alleen, maar ook die van inwoners en ondernemers. De gemeente ontving ruim negenhonderd reacties (waaronder uit Duitsland) op de plannen, die daarmee kunnen rekenen op een breed draagvlak. In een notendop betreffen de plannen: noordzijde Langestraat, St. Lucas-locatie, nieuw gemeentehuis, Schönfeldplein.

Eerste fase

Van plannen naar uitvoering. De eerste fase beslaat circa vijf jaar. Eerste toonaangevende project is de metamorfose van het noordelijke deel van de Langestraat (inclusief de bekende brandlocatie). Het draait hier vooral om winkels en wonen. Sloop, renovatie en nieuwbouw. Onderdeel is de ‘doorkijk’ van de Langestraat naar de St. Lucas-locatie, het voormalige ziekenhuis. Project 2. Dit start met de sloop, begin januari 2025. Een klus met een lange adem. Het streven is dat met circa twee jaar de locatie is veranderd in een oase van vooral wonen, beperkt winkelen en veel groen! 

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in het centrum hebben we een speciale pagina gemaakt.

Nieuw gemeentehuis 

Onderdeel van de centrumplannen is het nieuwe gemeentehuis, dat het gat vult tussen de langestraat en de Hema. Naast het samenbrengen van de nu nog verschillende locaties, komt ook de raad terug in het gemeentehuis. Een toekomstbestendig gebouw in zowel duurzaamheid, functionaliteit als uitstraling.

Voor meer informatie over de ontwikkeling rondom het nieuwe gemeentehuis hebben we een speciale pagina gemaakt.