Elektrische apparaten

Beschrijving

De materialen van oude elektrische apparaten (zoals staal, aluminium, koper, glas en kunststoffen) kunnen in de meeste gevallen gerecycled worden. Eventuele schadelijke stoffen, die bijvoorbeeld in koelkasten zitten, worden apart verwerkt zodat ze niet in het milieu terechtkomen.

Voorwaarden

Onder elektrische apparaten verstaan we alle in en om het huis gebruikte apparaten met een stekker, adapter, accu of batterijen. We nemen ook apparaten die op gas werken in.

Lever stofzuigers in zonder stofzak, printers zonder cartridges en frituurpannen zonder vet of olie (die levert u apart inexterne-link-icoon). En denkt u er ook aan om eventuele batterijen te verwijderen? Die horen thuis bij het Klein Chemisch Afval (KCA)externe-link-icoon.

Elektrische apparaten die u via de retourstoffenrouteexterne-link-icoon wilt aanbieden, moeten qua afmetingen in de grijze container passen. Is uw apparaat groter? Breng het dan gratis naar het afvalbrengstationexterne-link-icoon.

Contact

Voor vragen over het inleveren van elektrische apparaten kunt u contact opnemen met de gemeente.

T: (0597) 48 20 00
E: info@gemeente-oldambt.nl