Energie besparen en verduurzamen

Het klimaat verandert. De effecten daarvan merken we langzaam. We krijgen bijvoorbeeld vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige perioden van droogten. Oldambt wil bijdragen aan de oplossing van dit probleem en wil in 2050 een CO2-neutrale en klimaatbestendige gemeente zijn. Door woningen te verduurzamen, wordt naast het klimaatvoordeel het wonen betaalbaarder en comfortabeler gemaakt en de energiearmoede verminderd. 

Samen met u gaan we graag aan de slag om energie te besparen en te verduurzamen. Op deze pagina vindt u alles over duurzaamheid, energie besparen, de energietoeslag, leningen en nog meer relevante onderwerpen die we met de tijd toevoegen aan deze pagina. Zoekt u tips over hoe u nu al energie kunt besparen of wilt u graag aan de slag met uw woning? Dan vindt u hieronder handige websites die u verder kunnen helpen.

Transitievisie warmte

Met de Transitievisie Warmte maakt de gemeente Oldambt inzichtelijk waar de komende jaren de ambities liggen. In 2050 wil Oldambt een aardgasvrije gemeente zijn. In de Transitievisie Warmte leest u hoe de gemeente dit wil realiseren.

Meer informatie over de Transitievisie Warmte

Energie besparen

Er is al veel informatie beschikbaar over hoe je je woning moet verduurzamen. Hieronder vindt u een overzicht van verschillende websites die niet alleen informeren, maar ook hulp en advies bieden om u verder te helpen met het verduurzamen van uw woning.

Regionaal Energieloket

Het verduurzamen van de woning zorgt voor tal van vragen en uitzoekwerk. Wat is er in uw woning allemaal mogelijk? Welke subsidies zijn er? En hoe vindt u een betrouwbaar bedrijf voor het uitvoeren van duurzame maatregelen? Regionaal Energieloket helpt u om antwoord te krijgen op dit soort vragen. In samenwerking met de gemeente Oldambt kunnen we u als woningeigenaar kosteloos van objectieve en transparante informatie voorzien. Zo kunt u genieten van een duurzame woning met meer wooncomfort en lagere energielasten.

Voor meer informatie bezoek de website van het Regionaal Energieloket

Verbeterjehuis.nl

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat er voor huiseigenaren één overzichtelijke plek moet zijn waar zij advies kunnen krijgen over energiebesparende maatregelen en de besparing, kosten, financiering en uitvoering van die maatregelen. Daaruit is Verbeterjehuis.nl ontstaan. Verbeterjehuis.nl biedt per energiemaatregel oriënterende informatie en helpt je met een verbetercheck om snel en gemakkelijk te zien welke energiemaatregelen passen bij jouw situatie, wat ze opbrengen en wat ze kosten.

Voor meer informatie bezoek de website van verbeterjehuis.nl

Jouwbespaarcoach.com

Ook is in onze gemeente jouwbespaarcoach.com actief. Zij zijn een onafhankelijk en niet-commercieel initiatief van het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan van de gemeente Midden-Groningen, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde. Ze helpen woningeigenaren om te besparen op hun woonlasten. Door het geven van tips en informatie. Naast het aanbieden van energiecoaches en warmtescans zijn hier ook energiebespaarpakketten beschikbaar voor kleine energiebesparende maatregelen, zo kan iedereen beginnen met het verduurzamen van zijn of haar woning.

Voor meer informatie bezoek de website van jouwbespaarcoach.com

Nieuwborgen.net

Als laatste zijn er voor de inwoners in Nieuwolda (en Wagenborgen) nog extra opties om te verduurzamen. Door een initiatief om het meest energiezuinige dorp van Nederland te worden, is er een subsidie aangevraagd bij het Programma Aardgasvrije Wijken. Hierdoor kunnen de inwoners gratis advies inwinnen om hun woning verder te verduurzamen. Wilt u het project volgen? Bekijk dan onze website voor meer informatie en nieuws.

Voor meer informatie bezoek de website van Nieuwborgen.net

Zosimpelalswat.nl

Zosimpelalswat is een informatiecampagne van de provincie, gemeenten en woningcorporaties van Groningen met als doel inwoners te vertellen dat energie en dus geld besparen vrij simpel is. Een duurzaam huis begint klein: met ledlampen, tochtstrips of een brievenbusborstel. Zosimpelalswat geeft je tips waarmee je energie én geld bespaart. Het kost weinig of een beetje, maar dat is eenmalig. Zo bespaar je van enkele tientjes tot 300 euro per jaar. Het is zo simpel als wat, dus doe je mee?

Voor meer informatie bezoek de website zosimpelalswat.nl

De Groene Menukaart

De Groene Menukaart is er voor bewoners of gebruikers van vooroorlogse, monumentale en beschermde panden. Monumenteneigenaren denken vaak dat hun pand niet duurzamer kan en mag óf ze raken verstrikt in het web van regelgeving en financiering. De Groene Menukaart biedt één plek voor inzicht in techniek, regelgeving, financiering en de mogelijke energiebesparing voor deze panden. Kortom het startpunt voor verduurzaming!

Voor meer informatie bezoek de website van De Groene Menukaart

Energietoeslag

Het kabinet heeft besloten om huishoudens met een laag inkomen een eenmalige tegemoetkoming uit te keren voor de stijgende energieprijzen. De meeste betreffende inwoners ontvangen deze toeslag automatisch, anderen moeten het aanvraagformulier invullen om in aanmerking te komen. Wilt u meer weten over deze regeling en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling?

Meer informatie over de energietoeslag

Financieringsmogelijkheden

Duurzaamheidslening

De gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuinig worden. Hiervoor stelt Oldambt geld beschikbaar in een fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) voor duurzaamheidsleningen. Als huiseigenaar wordt u geconfronteerd met stijgende lasten. U kunt daar wat aan doen door uw woning energiezuiniger te maken. Bent u eigenaar-bewoner van een woning in de gemeente Oldambt en u wilt uw woning verduurzamen, dan kunt u in aanmerking komen voor een duurzaamheidslening.

Meer informatie over de duurzaamheidslening van de gemeente Oldambt 

Warmtefonds

Met laagdrempelige financiering maakt het Warmtefonds mogelijk dat u energiebesparende maatregelen kunt nemen voor uw woning of appartementencomplex. Een lening afsluiten gaat snel, zonder verborgen kosten en tegen een aantrekkelijke rente. Zo wordt de verduurzaming van de gebouwde omgeving voor iedereen bereikbaar gemaakt. Met ingang van 1 oktober komen er renteloze leningen voor mensen met lage inkomens die hun huis willen isoleren.

Voor meer informatie bezoek de website www.warmtefonds.nl.  

Stilo Oldambt

De stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt (Stilo) is door de gemeente Oldambt opgericht om initiatieven en ideeën vanuit de Oldambtster samenleving aan te jagen en mogelijk te maken. Het gaat om initiatieven en ideeën die direct of indirect bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid, de gezondheid en de brede welvaart van inwoners van de gemeente Oldambt.

Voor meer informatie bezoek de website van Stilo

Duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie

De gemeente Oldambt heeft als doel om in 2025 maar liefst 73% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2020. Om dit te behalen wordt op projectmatige basis gewerkt aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Ook wordt er ingezet op het verminderen van de CO2-uitstoot binnen de dagelijkse bedrijfsprocessen en het inkopen van duurzame energie.

Hieronder treft u meer informatie over de projecten die de gemeente inzet voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Aardgasloze gebouwen

De gemeente wil zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen - zoals kantoren, scholen, sportvoorzieningen en werkplaatsen - vóór 2030 van het aardgas af hebben. Samen met partner EQUANS gaat Oldambt de komende 10 jaar op zoek naar de beste alternatieven voor de bestaande aardgasaansluitingen.

CO2-prestatieladder

De CO2-prestatieladder geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisaties. De ladder bestaat uit 5 niveaus, waarbij t/m niveau 3 aan de slag wordt gegaan met het verminderen van de uitstoot van de eigen organisatie (en alle bedrijfsprocessen).
Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot van de leveranciers. Op dit moment is de gemeente Oldambt bezig met het verkrijgen van niveau 3. In 2025 is het streven om niveau 4 te behalen en in 2030 wil de gemeente gecertificeerd zijn op niveau 5.

De CO2-prestatieladder is in handen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Voor meer informatie over SKAO en de CO2-prestatieladder bezoek de website https://www.co2-prestatieladder.nl/nl

Zodra de gemeente Oldambt is gecertificeerd op de CO2-prestatieladder, wordt het certificaat hier gepubliceerd.

Hier kunt u meer lezen over de CO2-prestatieladder