Energie besparen en verduurzamen

Op deze pagina vindt u informatie over energiebesparing en leningen voor het verduurzamen van huizen en gebouwen. Ons doel is om u te ondersteunen bij het besparen van energie en het verduurzamen van uw woon- of werkomgeving. Maak op deze pagina een keuze of u als inwoner of organisatie (ondernemer, instelling of vereniging) verder wilt, zodat we u gericht kunnen helpen.

Informatie over wat de gemeente doet op het gebied van duurzaamheid en klimaat vindt u op de pagina's:

Duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie
Transitievisie warmte
Aardgasloze gebouwen
CO2-prestatieladder