Generatierijkdom

Bestaanszekerheid voor iedereen

In Oldambt groeien er teveel kinderen op in armoede. We zien dat gezinnen vaak generaties lang worstelen om financieel rond te komen. Daardoor krijgen de kinderen niet altijd dezelfde kansen als andere kinderen  Kortom, opgroeien in een gezin waar armoede een rol speelt, brengt ongewenste effecten met zich mee.  Daarnaast zien we dat er vaak meer problemen spelen in deze gezinnen. Daarom spreken we tegenwoordig vaak in termen van ‘bestaanszekerheid’ in plaats van alleen over armoede. Opgroeien in een gezin met weinig bestaanszekerheid kan veel nadelige gevolgen hebben, zoals  lagere schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, slechtere gezondheid, stress, probleemgedrag en zelfs criminaliteit. Kinderen uit gezinnen met weinig bestaanszekerheid, lopen een verhoogde kans om later zelf (ook) met werkloosheid en/of armoede geconfronteerd te worden. Oldambt wil iedereen dezelfde kansen bieden, armoede bestrijden en de bestaanszekerheid versterken. Generatiearmoede moet doorbroken worden, vandaar de naam Generatierijkdom. 

Generatierijkdom bestaat uit twee onderdelen:

Het helpen van gezinnen die nu in armoede leven via het Toukomstproject Kansen voor Kinderenexterne-link-icoon en inzetten op preventie.

Kansen voor Kinderen

Met Generatierijkdom zoekt gemeente Oldambt verbinding met het Toukomstproject Kansen voor Kinderen.

In 75 gezinnen wil de gemeente armoede structureel terugdringen. Dit doen ze door gezinnen te koppelen aan een Toukomstbuddy, een coach die zelf ervaring heeft met armoede. Deze buddy biedt de gezinnen in armoede ondersteuning door samen met hen een plan voor de toekomst te maken waarin het gezin kleine stappen zet. We werken samen met het gezin vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. Elk gezin krijgt vervolgens de hulp die nodig is om dit plan waar te maken, dit kan verschillen per gezin en is daardoor een maatwerkoplossing. 

Inzetten op preventie

De gemeente gaat samen met het onderwijs aan de slag om armoede en schulden vroeg te signaleren en het bespreekbaar te maken. Zo hopen we te voorkomen dat oudere generaties in de armoede moeten leven. Op scholen is inmiddels een algemeen aanspreekpunt voor vragen over armoede, opgroeien en opvoeden. Op de basisschool heet deze De Vraagbaak en in het voorgezet onderwijs noemen we het aanspreekpunt School Als Wijk. Jeugd, ouders en docenten kunnen hier terecht met al hun vragen. Ook worden armoede en schulden bespreekbaar gemaakt in de klas en leren jongeren hoe om te gaan met geld.