Gezondheid

Gezond leven geeft energie. Er zijn in Oldambt verschillende organisaties die mensen kunnen helpen om gezond te leven. Hieronder is te vinden welke organisaties dit zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp die hieronder is beschreven, is vrij toegankelijk. Dit wil zeggen dat er meestal geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Kijk dit voor de zekerheid even na bij de desbetreffende voorziening.

Lichamelijke gezondheid

Zorgbelang Groningenexterne-link-icoon behartigt de belangen van iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg. Positieve gezondheid is hun leidraad. Ze willen dat inwoners, ook met een ziekte of beperking, een fijn leven hebben, waarover ze zelf, met hun naasten, zoveel mogelijk de regie kunnen voeren. Zorgbelang is onafhankelijk, maar werkt wel samen met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. U kunt hier terecht voor informatie, advies en klachtondersteuning.

Welzijn op Receptexterne-link-icoon is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts deze patiënten door naar een welzijnscoach. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Uw huisarts, POH GGZ of doktersassistent kan u doorverwijzen naar Welzijn op Recept waarna u in contact komt met de welzijnscoach. De welzijnscoach kan u dan begeleiden en ondersteuning bieden bij het vinden van sociale contacten en activiteiten in een kortdurend Welzijn op Recept traject.

GGD Groningenexterne-link-icoon werkt samen met de inwoners aan gezondheid. De GGD is er voor alle inwoners van de provincie Groningen. Ze beschermen, bewaken en bevorderen de gezondheid van alle inwoners van Nederland. Preventie en positieve gezondheid zijn belangrijke aandachtspunten.

Het Parkinson Café Eemsdeltaexterne-link-icoon is een ontmoetingsplek voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bezoekers van het Café kunnen elkaar ontmoeten in een open en gemoedelijke sfeer onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarnaast wordt informatie over diverse thema’s of onderwerpen aangeboden. De informatie kan worden verzorgd door deskundigen, maar ook door de bezoekers zelf.

Tips en informatie over gezond leven

Om u op weg te helpen naar een gezonde leefstijl, verzamelt Gezond Leven in Groningenexterne-link-icoon voor inwoners van de provincie Groningen tips, activiteiten en informatie over een gezonde leefstijl. Wilt u meer informatie over een gezonde leefstijl?

Op Voedingscentrum.nlexterne-link-icoon vindt u onafhankelijke informatie over gezond eten, veilig eten en duurzaam eten. U kunt hier onder andere eetvragen stellen, recepten vinden en bespaartips vinden. Ook is er op de website een caloriechecker te vinden, kunt u in de schijf van vijf duiken en worden er tips gegeven over het bewaren van eten.

Sporten en bewegen

Er zijn in de gemeente verschillende sport- en beweegaanbieders waar jong en oud lid van kunnen worden.

Weet u niet welke sport u graag wilt beoefenen of heeft u (lichamelijke) klachten en weet u niet welke sport u wel kunt beoefenen? Een gezondheidscoach van de gemeente kan u helpen om te kijken welke sport goed bij u past.

Ieder gebied in de gemeente heeft een buurtsportcoach waar inwoners, verenigingen en organisaties terecht kunnen met vragen over sport en bewegen. De buurtsportcoaches geven bewegingslessen op basisscholen, organiseren sportieve activiteiten voor inwoners en kunnen sportverenigingen ondersteunen en inwoners met een laag inkomen helpen bij het aanvragen van een sportfonds.

Verslavingszorg

Verslavingszorg Noord Nederlandexterne-link-icoon zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van middelengebruik. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, tabak, gokken of bijvoorbeeld gamen. Verslavingszorg Noord Nederland biedt hulp, voorlichting en ondersteuning omtrent verslavingszorg. Ook zijn er zelfhulpgroepen, is er ruimte voor adviesgesprekken en wordt er hulp geboden aan daklozen.

Stichting Zelfhulp Nederlandexterne-link-icoon is er voor iedereen die zich wil losmaken van een dwangmatige manier van leven. Het gaat hierbij dan veelal om mensen die problemen hebben met hun eigen gebruik van drank, drugs, medicijnen of andere middelen. Maar ook gokken, gamen, internetten, eten of andere handelingen of levenswijzen.

Geestelijke gezondheid

Mindkorrelatieexterne-link-icoon biedt anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp. Ze geven individueel advies en hulp aan iedereen die erom vraagt. Dit kan zowel telefonisch als online. Bij Mindkorrelatie werken psychologen en maatschappelijk werkers. Ze luisteren, adviseren en verwijzen zo nodig door naar passende hulp.

De Alles oké? Supportlijnexterne-link-icoon is er voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Jongeren kunnen bellen wanneer het even niet zo lekker gaat. Het telefoonnummer is: 0800-0450.

Bij Slachtofferhulp Nederlandexterne-link-icoon kunnen mensen terecht om steun te vinden bij mensen die een vergelijkbare situatie hebben meegemaakt. Er kunnen ervaringen met elkaar worden gedeeld en er kunnen vragen aan elkaar worden gesteld. Ook zijn er live lotgenotengroepen, online lotgenotengroepen, online themasessies en er is een online community.

De luisterlijnexterne-link-icoon is er voor mensen die ergens anoniem over willen praten. De getrainde vrijwilligers luisteren en denken met u mee en staan naast u. De luisterlijn is dag en nacht bereikbaar voor een gesprek per mail, telefoon of chat.

Bij buurtmaatschappelijk werkers van SWOexterne-link-icoon kunt u terecht voor hulp en advies. Een verwijsbrief is niet nodig en de hulpverlening is gratis. De ondersteuning van de maatschappelijk werker is kortdurend. Maatschappelijk werk kan u met verschillende vragen helpen. Ze helpen onder andere met werk, school, relaties, opvoeding, administratie, rouw en verliesproblemen.

Clubhuis de Horizonexterne-link-icoon is een gemeenschap voor inwoners vanaf 16 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid. Het is een plek om te ontdekken wat iemand wel kan, in plaats van te focussen op de beperking die iemand heeft. In Clubhuis de Horizon is ook de GGZ-inloop van de gemeente Oldambt gevestigd. Iedereen in de gemeente kan vrij in- en uitlopen voor een kop koffie, een praatje, activiteiten of een spelletje.

Alzheimer Nederlandexterne-link-icoon zet zich in voor één van de grootste uitdagingen van deze tijd: dementie. Samen met duizenden vrijwilligers, mensen met dementie, mantelzorgers, onderzoekers, donateurs en collectanten, werkt Alzheimer Nederland aan een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Alzheimer Nederland heeft één doel voor ogen: vooruitgang! Op alle terreinen. Aan de hand van vijf speerpunten werkt Alzheimer Nederland aan een toekomst zonder dementie. De vijf speerpunten zijn: onderzoek, ondersteuning, belangenbehartiging, dementievriendelijke samenleving en voorlichting en informatie. Alzheimer Nederland organiseert ook het Alzheimer café, er zijn mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en maandelijks is er de Onvergetelijke Kookclub.

Alzheimer afdeling Groningenexterne-link-icoon organiseert activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, behartigt hun belangen en wijst de weg naar hulp. Er worden activiteiten georganiseerd zoals een bootuitstapje en een theatervoorstelling. Ook worden er activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers.

Mantelzorg

Zorgt u langdurig en onbetaald voor een zieke partner, ouder, kind, vriend of buurman? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorger zijn is niet altijd even makkelijk. De medewerkers van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon bieden praktische hulp en begeleiding aan mantelzorgers, van jong tot oud. Ze geven informatie en advies en bieden een luisterend oor. Ook organiseert Sociaal Werk Oldambt themabijeenkomsten. Elke derde dinsdag van de maand om 13:30 is er een samenkomen van mantelzorgers in Party Centrum Finnewold.