Gladheidsbestrijding

Wat doet de gemeente Oldambt aan gladheidsbestrijding?

Bij gladheid ontstaan door opvriezen en aanvriezen worden alleen de hoofdroutes gestrooid.

Bij extreme gladheid, u moet dan denken aan ijzel en aanhoudende sneeuwval waarbij de kans op ijsvorming bestaat, zal er, wanneer de hoofdroutes vrij zijn, worden opgeschaald naar eerst de wijkontsluitingswegen en vervolgens de woonstraten.

In geval van extreme sneeuwval kunnen er diverse trekkercombinaties van de gemeentelijke buitendienst worden ingezet. Ook kan de gemeente een beroep doen op aannemers en loonwerkers binnen onze gemeente. Het uitgangspunt is dat er preventief wordt gestrooid.

Gladheidcoördinatoren

De gladheidcoördinatoren worden bij de beslissing om te gaan strooien ondersteund door een gladheidmeteoroloog van Meteoconsult uit Wageningen. De situatie van de wegen wordt gedurende de periode van 1 november tot 1 april 24 uur per etmaal door dit bedrijf in de gaten gehouden. Hiertoe hebben zowel de gladheidcoördinatoren als Meteoconsult toegang tot het meetpunt aan de Zwaagsterweg te Scheemda.

Niet altijd te voorkomen

Zoals valt te begrijpen is gladheid niet altijd te voorkomen. Gladheid kan zeer onverwachts en erg plaatselijk optreden. Tevens is het niet mogelijk om overal tegelijkertijd te strooien. Bij sneeuw en ijzel bestaat de kans dat woonstraten, langer dan gewenst, overlast ondervinden van de gladheid. Hiervoor graag uw begrip. Gladheidbestrijding is zeer afhankelijk van diverse factoren, welke van invloed zijn op de te hanteren strategie. Als er structurele wijzigingen optreden in de te strooien routes, dan zal dit worden gepubliceerd. Overigens kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

Een overzicht van de strooiroutes binnen de gemeente Oldambt

Ook kunt u zelf een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld de stoep voor uw woning sneeuwvrij te houden. En denk dan ook eens aan uw buren die wellicht niet in staat zijn deze werkzaamheden te verrichten.

Totaaloverzicht gestrooide wegen en paden 2018 - 2019

Via deze link opent u een pagina met informatie over de door de gemeente gestrooide wegen en paden binnen de gemeente Oldambt.

Strooizout

Voor het verstrekken van strooizout en voor het bestrijden van gladheid in de directe omgeving van gebouwen, welke een publieke/sociale functie hebben (seniorencomplexen, verzorgingshuizen enozovoorts), stelt de gemeente strooizout beschikbaar. Dit is echter niet bedoeld voor burgers en ondernemers. De beheerder/eigenaar van een dergelijk complex kan contact op nemen met de gemeente. Voor de opslag van dit zout dient u zelf een voorziening te treffen.