Onderhoud openbare ruimte

We ontvangen regelmatig vragen en meldingen over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Dit is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van ons "buiten" leven zich afspeelt. Het gaat over onderwerpen als groen, maar ook over zaken die u niet ziet, zoals de riolering. De meldingen die we hierover ontvangen gaan over teveel onkruid en te weinig onderhoud. Sinds 2021 is er minder geld beschikbaar voor het onderhoud van de openbare ruimte. Op deze pagina leggen wij graag in woord en beeld aan u uit hoe wij het onderhoud uitvoeren. 
Wilt u liever de folder onderhoud openbare ruimte bekijken dan kan dat via deze link 

Onderhoudsniveau groen

trekker met maaier

Onze gemeente is ingedeeld in verschillende gebieden. Elk gebied heeft een eigen onderhoudsniveau. Er zijn vier niveaus: A, B, C en D. Veel gebieden binnen en buiten de bebouwde kom worden onderhouden op het D niveau. Dit is sober onderhoud. Maar dat wil niet zeggen dat we niets meer doen. Het duurt wel even voor we overal zijn geweest. We vragen hiervoor uw begrip, want we kunnen niet overal tegelijk zijn.

Onderhoudsniveau A

Hier ziet u onderhoudsniveau A. Dit passen we toe op het Rosarium. Klik hier om meer foto’s te zien van dit onderhoudsniveau.

Rozenperk op onderhoudsniveau A

Er is weinig onkruid tussen de beplanting en er is geen tot weinig zwerfvuil.

Onderhoudsniveau B

Hier ziet u onderhoudsniveau B. Dit is van toepassing in het kernwinkelgebied, de rotondes binnen de bebouwde kom, verhardingen en straatmeubilair. Klik hier om meer foto’s te zien van dit onderhoudsniveau.

Bank op bestrating van B niveau

Banken en afvalbakken kunnen scheef staan en u kan zien dat ze worden gebruikt. Een kleine beschadiging kan voorkomen.

Onderhoudsniveau C

Hier ziet u onderhoudsniveau C. We onderhouden alle begraafplaatsen in de gemeente op dit niveau.

Er is redelijk veel onkruid tussen de beplanting en er kan zwerfvuil tussen liggen.

Er is redelijk veel onkruid tussen de beplanting en er kan zwerfvuil tussen liggen.

Onderhoudsniveau D

Hier ziet u onderhoudsniveau D. Alle overige gebieden binnen en buiten de bebouwde kom onderhouden we op dit niveau. Klik hier om meer foto’s te zien van dit onderhoudsniveau.

Wegrand van Onderhoudsniveau D

De stoeprand is niet zichtbaar.

Burgerinitiatieven

We doen wat we kunnen, maar we vragen u ook om hulp. We bundelen graag onze krachten om samen het groen te onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan initiatieven van wijkbewoners die samen het groen in hun wijk onderhouden of samen het rondslingerend afval opruimen. Heeft u interesse? Laat het ons weten! Dat kan door een e-mail te sturen naar info@gemeente-oldambt.nl of te bellen naar (0597) 48 20 00.

Teveel onkruid? Meld het!

Ziet u onkruid staan dat niet voldoet aan het gestelde kwaliteitsniveau op de foto's? Of voldoet het onderhoud niet aan de gestelde normen? Dan mag u dit melden via ons Meldpunt Openbare Ruimte.

Video's

Laatste nieuws