Onderhoud openbare ruimte

We ontvangen regelmatig vragen en meldingen over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Dit is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van ons "buiten" leven zich afspeelt. Het gaat over onderwerpen als groen, maar ook over zaken die u niet ziet, zoals de riolering. De meldingen die we hierover ontvangen gaan over teveel onkruid en te weinig onderhoud. Sinds 2021 is er minder geld beschikbaar voor het onderhoud van de openbare ruimte. Op deze pagina leggen wij graag in woord en beeld aan u uit hoe wij het onderhoud uitvoeren.

Onze gemeente is ingedeeld in verschillende gebieden. Elk gebied heeft een eigen onderhoudsniveau. Er zijn vier niveaus: A, B, C en D. Veel gebieden binnen en buiten de bebouwde kom worden onderhouden op het D niveau. Dit is sober onderhoud. Maar dat wil niet zeggen dat we niets meer doen. Het duurt wel even voor we overal zijn geweest. We vragen hiervoor uw begrip, want we kunnen niet overal tegelijk zijn.