Grondbeleid Oldambt

In de nota Grondbeleid geeft de gemeenteraad de beleidsmatige kaders aan waarbinnen het college van B&W en de ambtelijke organisatie het grondbeleid kunnen uitvoeren en welke instrumenten hierbij worden ingezet. Het grondbeleid is vastgesteld voor de komende 6 jaar tot en met 2026.

De nota Grondbeleid van de gemeente Oldambt kunt u opvragen via info@gemeente-oldambt.nl