Hulp bij opvoeden/opgroeien/zwangerschap

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms kan je even steun of hulp gebruiken, bijvoorbeeld van familie of vrienden. Er zijn in de gemeente ook organisaties die kunnen helpen. Hieronder staat welke organisaties dat zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp in deze gids is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Je kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis, maar vraag dat altijd even na.

Praktische tips, informatie en advies

Bij de Jeugdgezondheidszorg van de GGDexterne-link-icoon kunnen ouders/verzorgers en jongeren terecht met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. Je vindt hier ook het consultatiebureau. Telefonisch contact is mogelijk via: 050 367 4991 of via WhatsApp: 06 52 57 92 53. Jeugdartsen van de GGD kunnen verwijzen naar specialistische hulp als dat nodig is.

Bij het Jeugdteam van de gemeente Oldambtexterne-link-icoon kunnen ouders/verzorgers terecht voor praktische tips en informatie over opvoeden en opgroeien. Dat kan op verschillende manieren. Via de gemeente, waar het jeugdteam een eigen telefonisch loket heeft. Via school, waar een aantal medewerkers van het jeugdteam aanwezig zijn als Ondersteuners Jeugd en Gezin. Of via huisartsen, waar medewerkers van het jeugdteam werken als praktijkondersteuners. Medewerkers van het jeugdteam kunnen ook verwijzen naar specialistische hulp als dat nodig is.  

De Vraagbaak van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon is een praktische ondersteuner die kinderen, ouders en leerkrachten helpt om hulpvragen aan te pakken en te signaleren. De Vraagbaak gebruikt daarvoor zijn/haar brede kennis en netwerk op het gebied van geldzaken, opvoeden, opgroeien en de thuissituatie. De Vraagbaak staat ook voor steun of een luisterend oor. Wanneer er meer hulp nodig is, dan schaalt de Vraagbaak tijdig op. De Vraagbaak is te vinden in de school of op het schoolplein van 10 basisscholenexterne-link-icoon in de gemeente.

Sociaal Werk Oldambt (SWO) biedt in de vorm van ‘School als Wijkexterne-link-icoon’ schoolmaatschappelijk werk aan op de mbo’s in de provincie Groningen en op alle middelbare school-locaties in de gemeente Oldambt. Jongeren kunnen bij deze schoolmaatschappelijk werkers terecht voor vragen op het gebied van werk, school, financiën, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, relaties etc. Leerlingen van onderwijszorgcentrum de Stuwe kunnen terecht bij een schoolmaatschappelijk werker van stichting MEEexterne-link-icoon.  

Ouders/verzorgers kunnen ook zelf informatie opzoeken over opvoeden en opgroeien via de website  www.nji.nl/oudersexterne-link-icoon van het Nederlands Jeugd Instituut

Peuteropvang

De peuteropvangexterne-link-icoon is er voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar oud. Samen met leeftijdsgenootjes kan een peuter spelen en zich ontwikkelen. De peuteropvang is een belangrijke aanvulling op de opvoeding thuis. Pedagogische medewerkers begeleiden kinderen in de ontwikkeling van bijvoorbeeld taal, motoriek en sociale vaardigheden. Ze zijn erop getraind om eventuele achterstanden in de ontwikkeling al in een vroeg stadium te herkennen en om hierop, samen met de ouders, extra ondersteuning in te zetten.

Hulp aan huis/thuis (ook bij zwangerschap)

Voor ouders/verzorgers die ondersteuning willen bij de invulling van het ouderschap bij hun pasgeboren baby, is er Stevig Ouderschap van de GGDexterne-link-icoon. Dit is hulp in de vorm van een luisterend oor, tips of meedenken. Een verpleegkundige komt ongeveer zes keer bij gezinnen thuis, meestal rond de 6 weken, 3, 6, 9 en 12 maanden en de laatste keer is rond 18 maanden.

Voor praktische hulp aan huis bij de opvoeding van een kind kunnen ouders/verzorgers terecht bij een gezinsbegeleider van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon. Een medewerker van Sociaal Werk Oldambt komt thuis en kan helpen bij vragen zoals: mijn kind is nog steeds niet zindelijk, wat is er aan de hand? Hoe ga ik om met driftbuien van mijn kind? Mijn puber gaat zijn eigen gang, hoe kan ik hem bereiken? Hoe voorkomen we die steeds terugkerende ruzies? Hoe krijg ik beter contact met mijn kind?

Ouders kunnen bij GGD Groningen vragen om een huisbezoek van een jeugdverpleegkundige tijdens de zwangerschapexterne-link-icoon. Bijvoorbeeld bij vragen of zorgen over het opvoeden of opgroeien van een baby, over geld of over de relatie met je partner of familie. De jeugdverpleegkundige luistert naar de vragen of zorgen en denkt mee.

Hulp voor/tijdens/na de zwangerschap

Naast de ondersteuning die benoemd is onder ‘hulp aan huis/thuis’, is er het programma Nu Niet Zwanger van de GGDexterne-link-icoon. Nu Niet Zwanger biedt hulpverleners concrete middelen om hun cliënten (vrouw én man) in een open en eerlijk gesprek te laten nadenken over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. De gedachte erachter is dat een zwangerschap voor iedereen een bewuste keuze moet kunnen zijn – niet iets wat je overvalt en waar je maar mee moet zien om te gaan. Vooral niet als je toch al in een kwetsbare situatie zit.

Groepshulp en trainingen

Voor jonge moeders is er één keer in de twee weken een Jonge Moeder Groep van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon waarin jonge moeders bij elkaar komen, ervaringen uitwisselen en leren van elkaar en van professionals/vrijwilligers. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn: verzorging van je kind, opvoeding, relaties, school/werk/vrije tijd, huisvestiging, activiteiten met je kind en workshops. Er is opvang voor de kinderen.

Sociaal Werk Oldambt biedt voor kinderen en jongeren verschillende trainingenexterne-link-icoon aan gericht op het vergroten van weerbaarheid, op sociale vaardigheden of op het omgaan met geld. Voor kinderen die ruzie of spanningen thuis hebben (meegemaakt) zijn er ook speciale groepen.

Zindelijkheidsproblemen

Bij zindelijkheidsproblemen kan een verpleegkundige van de GGDexterne-link-icoon informatie en advies geven.

Jeugd- en jongerenwerk

Er zijn in de gemeente verschillende jeugd- en jongerenwerkersexterne-link-icoon die kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar een luisterend oor en vertrouwensband kunnen bieden, activiteiten organiseren en helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en talenten. Ze zijn te vinden in de wijk, in jongerencentrum ’t Spoor en via social media.

Hulp bij meerdere problemen

Voor ouders en kinderen tot 18 jaar met meerdere problemen bij het opvoeden of opgroeien is er de gezinscoach van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon. Denk aan problemen bij de opvoeding, financiën, relatie, huiselijk geweld, sociaal isolement en huisvesting. Ook jongeren die moeilijkheden hebben bij het contact met hun ouders of opvoeders, kunnen bij de gezinscoach terecht.