Hulp op school/bij de schoolgang

Een goede schoolgang is onmisbaar voor een kansrijke toekomst van kinderen en jongeren. Er zijn in de gemeente verschillende organisaties die hierbij kunnen helpen. Hieronder staat welke organisaties dat zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp in deze gids is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Je kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis, maar vraag dat altijd even na. 

School is eerste aanspreekpunt voor hulp

Wanneer er hulp of ondersteuning nodig is op school of bij de schoolgang, kunnen ouders/verzorgers en leerlingen hierover in gesprek met een contactpersoon op school, bijvoorbeeld een mentor, een jeugdverpleegkundige van de GGD of iemand van het zorgteam. De contactpersoon kan vertellen welke hulp en ondersteuning er op of via de school beschikbaar is en hoe ouders/verzorgers en leerlingen daarvan gebruik kunnen maken.

Schoolmaatschappelijk werk

Op Campus Winschoten, Dollard College en Onderwijszorgcentrum de Stuwe kunnen kinderen, jongeren en ouders hulp krijgen van een schoolmaatschappelijk werker. Een schoolmaatschappelijk weker kan luisteren als er iets aan de hand is of als er zorgen zijn en informatie of advies geven.

Vraagbaak op school voor ouders

Op de openbare basisscholen in Beerta, Bad Nieuweschans, Drieborg, Heiligerlee en Scheemda kunnen ouders hulp krijgen van een ervaringsdeskundige van SWO. Bijvoorbeeld bij vragen over persoonlijke omstandigheden, geldzaken, het aanvragen van toeslagen en fondsen, het invullen van formulieren of het voeren van (lastige) telefoongesprekken. Of vragen over de opvoeding van kind(eren), eenzaamheid en vrijwilligerswerk.

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Team Leerlingzaken van de gemeente Oldambt kan ouders/verzorgers en leerlingen helpen en begeleiden bij schoolverzuim of moeilijkheden tijdens de schoolloopbaan. Ze werken hierin samen met de ondersteuningsteams op scholen.

VSV Groningen is er voor iedereen die te maken heeft met voortijdig schoolverlaten: jongeren, hun ouders en professionals. VSV Groningen wijst de weg naar de mogelijkheden die er zijn voor voortijdig schoolverlaters en wat er mogelijk is om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Aan de slag met het aanpakken van pesten

Leerkrachten en ouders/verzorgers kunnen voor ondersteuning bij de aanpak van pesten hulp krijgen van het Consultatieteam Pesten van de GGD.

Extra lesuren via de Verrijkte Schooldag

Ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten van scholen die meedoen aan het programma Tijd Voor Toekomst kunnen extra lesuren inzetten voor talentontwikkeling en het verbreden van de horizon van kinderen. Denk aan activiteiten op het gebied van natuur, voeding, leefstijl, techniek, welzijn, sport, cultuur en werk. Het doel van de Verrijkte Schooldag is om kinderen een gelukkig, gezonde en kansrijke toekomst te bieden.

Begeleiding naar werk en zelfstandigheid

Via het project ‘Jongeren aan Zet’ worden 30 jongeren uit Oldambt en Bellingwedde vanuit het praktijkonderwijs en VSO-scholen begeleid naar arbeid en zelfredzaamheid in een aanpak die uitgaat van de eigen kracht en mogelijkheden van de jongeren en zijn/haar netwerk.

Hulp bij taalontwikkeling en taalachterstand

Peuters met een verhoogd risico op taalachterstand (taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motorisch) kunnen bij peuterspeelzalen in Oldambt en in het basisonderwijs vroegschoolse en voorschoolse educatie krijgen. De GGD/het consultatiebureau kan ouders hierover informeren en adviseren.

Zie voor meer of andere mogelijkheden ook de categorieën: