Hulp op school/bij de schoolgang

Een goede schoolgang is onmisbaar voor een kansrijke toekomst van kinderen en jongeren. Er zijn in de gemeente verschillende organisaties die hierbij kunnen helpen. Hieronder staat welke organisaties dat zijn en wat voor hulp zij bieden. De hulp in deze gids is vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. Je kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis, maar vraag dat altijd even na. 

School is eerste aanspreekpunt voor hulp

Wanneer er hulp of ondersteuning nodig is op school of bij de schoolgang, kunnen ouders/verzorgers en leerlingen hierover in gesprek met een contactpersoon op school, bijvoorbeeld een mentor, een jeugdverpleegkundige van de GGD of iemand van het zorgteam. De contactpersoon kan vertellen welke hulp en ondersteuning er op of via de school beschikbaar is en hoe ouders/verzorgers en leerlingen daarvan gebruik kunnen maken.

Schoolmaatschappelijk werk

Sociaal Werk Oldambt (SWO) biedt in de vorm van ‘School als Wijkexterne-link-icoon’ schoolmaatschappelijk werk aan op de mbo’s in de provincie Groningen en op alle middelbare school-locaties in de gemeente Oldambt. Jongeren kunnen bij deze schoolmaatschappelijk werkers terecht voor vragen op het gebied van werk, school, financiën, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, relaties etc. Leerlingen van onderwijszorgcentrum de Stuwe kunnen terecht bij een schoolmaatschappelijk werker van stichting MEEexterne-link-icoon.

Vraagbaak op school voor ouders

De Vraagbaak van Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon is een praktische ondersteuner die kinderen, ouders en leerkrachten helpt om hulpvragen aan te pakken en te signaleren. De Vraagbaak gebruikt daarvoor zijn/haar brede kennis en netwerk op het gebied van geldzaken, opvoeden, opgroeien en de thuissituatie. De Vraagbaak staat ook voor steun of een luisterend oor. Wanneer er meer hulp nodig is, dan schaalt de Vraagbaak tijdig op. De Vraagbaak is te vinden in de school of op het schoolplein van 10 basisscholenexterne-link-icoon in de gemeente.

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Team Leerlingzaken van de gemeente Oldambt kan ouders/verzorgers en leerlingen helpen en begeleiden bij schoolverzuim of moeilijkheden tijdens de schoolloopbaan. Ze werken hierin samen met de ondersteuningsteams op scholen.

VSV Groningenexterne-link-icoon is er voor iedereen die te maken heeft met voortijdig schoolverlaten: jongeren, hun ouders en professionals. De website van VSV Groningen wijst de weg naar mogelijkheden die er zijn voor voortijdig schoolverlaters. In Oost-Groningen zijn er verschillende trajectenexterne-link-icoon ter voorbereiding op het MBO of om jongeren te begeleiden (terug) naar school.

Aan de slag met het aanpakken van pesten

Leerkrachten en ouders/verzorgers kunnen voor ondersteuning bij de aanpak van pesten hulp krijgen van het Consultatieteam Pesten van de GGDexterne-link-icoon.

Extra lesuren via de Verrijkte Schooldag

Ouders/verzorgers, leerlingen en leerkrachten van scholen die meedoen aan het programma Tijd Voor Toekomstexterne-link-icoon kunnen extra lesuren inzetten voor talentontwikkeling en het verbreden van de horizon van kinderen. Denk aan activiteiten op het gebied van natuur, voeding, leefstijl, techniek, welzijn, sport, cultuur en werk. Het doel van de Verrijkte Schooldag is om kinderen een gelukkig, gezonde en kansrijke toekomst te bieden.

Begeleiding naar werk en zelfstandigheid

Via het project ‘Jongeren aan Zet’ worden 30 jongeren uit Oldambt en Bellingwedde vanuit het praktijkonderwijs en VSO-scholen begeleid naar arbeid en zelfredzaamheid in een aanpak die uitgaat van de eigen kracht en mogelijkheden van de jongeren en zijn/haar netwerk.

Hulp bij taalontwikkeling en taalachterstand

Kinderen met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand (taal, rekenen, sociaal-emotioneel en motorisch) kunnen bij kinderopvangorganisaties en in het basisonderwijs extra ondersteuning krijgen. De GGD/het consultatiebureauexterne-link-icoon kan ouders hierover informeren en adviseren.