Isolatieaanpak woningeigenaren

Woningeigenaren in de provincie Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf het 1e kwartaal van 2025 subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. Dit is een van de maatregelen die de overheid neemt om mensen met aardbevingsschade te helpen. Er is in totaal € 1,65 miljard beschikbaar om woningen te isoleren.

Zoveel mogelijk woningen isoleren met maatregel 28 en 29

Maatregel 28 en 29 hebben als doel zoveel mogelijk woningen te isoleren. Na 60 jaar gaswinning in Groningen hebben de inwoners van het gaswinningsgebied veel schade geleden. Als reactie hierop heeft de overheid in totaal 50 maatregelen genomenexterne-link-icoon, waaronder:

  • Het repareren van schade
  • Het versterken van woningen
  • Het aflossen van de ereschuld aan de regio

Onder maatregel 28externe-link-icoon vallen woningen die nog versterkt moeten worden en tegelijkertijd klaargemaakt moeten worden voor aardgasvrij gebruik. De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) neemt voor deze groep bewoners de isolatie, inclusief de afwerking, mee tijdens het versterkingsproces van de woningen.

Voor alle andere bewoners geldt maatregel 29externe-link-icoon, die tot doel heeft om zoveel mogelijk woningen te isoleren. Dit is de eerste stap richting aardgasvrij wonen. Indien mogelijk worden woningen gelijktijdig versterkt en geïsoleerd.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Welke woningen vallen onder het versterkingsgebied

In onderstaande lijsten staan alle adressen die binnen het versterkingsgebied vallen. Deze adressen komen daarmee in aanmerking voor een vergoeding van 100% van de isolatie- en ventilatiekosten, tot een maximum van € 40.000. 

Staat uw adres er niet tussen? Maar zit uw woning wel in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)? Dan geldt dit ook voor u. Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van NCGexterne-link-icoon

Kosten van isolatie (voor een deel) vergoed

Per woning wordt gekeken welke isolatiemaatregelen nodig zijn om te komen tot de standaard voor woningisolatie. Welk deel van de kosten vergoed wordt, hangt onder andere af van de kenmerken van de woning. En hoe goed die al geïsoleerd is. Bewoners die in het versterkingsgebied wonen, krijgen 100% van de totale isolatiekosten vergoed, inwoners in de rest van de provincie Groningen en in Noord-Drenthe krijgen 50% vergoed. Dit is inclusief de al bestaande landelijke ISDE-subsidieexterne-link-icoon.  

Er is onderscheid gemaakt tussen 4 verschillende groepen:  

Hieronder vallen bewoners waarbij de versterking van hun huis minimaal 4 maanden kost. En waarbij zij in die periode niet thuis kunnen wonen. Bij deze groep worden de kosten voor isolatie helemaal meegefinancierd in de versterking van het huis. Zij hoeven hiervoor niet bij te betalen.

Mensen die wonen in het versterkingsgebied krijgen 100% van de isolatie- en ventilatiekosten vergoed. Tot een maximum van € 40.000. Hieronder vallen ook:

  • woningen die voldoen aan de veiligheidsnorm;
  • woningen die nog voor lichte versterking in aanmerking komen;
  • wijken en buurten eromheen, waar meer dan 30% van de woningen binnen de versterkingsoperatie vallen.

Hieronder vallen alle mensen met dit inkomen in de provincie Groningen en 3 gemeenten in Noord-Drenthe (Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo). Zij krijgen 100% van de isolatiekosten vergoed, tot een maximum van € 40.000. 

Deze groep mensen krijgt 50% subsidie voor isolatiemaatregelen, tot een maximum van € 20.000. Dit is inclusief de ISDE-subsidie. Dit is ongeveer het dubbele van wat inwoners uit de rest van Nederland krijgen. Woningeigenaren die de overige 50% niet zelf kunnen betalen, kunnen dit via het Nationaal Warmtefonds laten voorfinancieren. In bijna alle gevallen is de maandelijkse besparing op de energierekening hoger dan de aflossing aan het Warmtefonds. En gaan woningeigenaren er per maand op vooruit. 

Meest gestelde vragen

In Nij Begun - de kabinetsreactie op de parlementaire enquête gaswinning- is onderscheid gemaakt tussen:

Met dit onderscheid waren er weer verschillen ontstaan, dwars door straten en buurten. Het is dan ook de nadrukkelijke wens van de regio geweest om deze maatregelen gebiedsgericht uit te werken, waarbij verschillen zoveel mogelijk worden beperkt. Dit sluit ook aan bij het advies van de Commissie Verschillen. 

De particuliere woningen die in de versterkingsopgave van Nationaal Coördinator Groningen (NCG)zitten, krijgen 100 % vergoeding. Daarnaast is ervoor gekozen om woningen in wijken en buurten waar meer dan 30% van de woningen in de versterkingsopgave van NCG zitten, ook een 100% vergoeding te geven. Al deze woningen samen noemen we ‘het versterkingsgebied’. Het doel hiervan is om in dit gebied de verschillen tussen buren zoveel mogelijk te beperken. Samen met de gemeenten is hier zorgvuldig naar gekeken. 

Buiten dit gebied hebben woningeigenaren nog steeds recht op 50% subsidie: een vergoeding die ongeveer het dubbele is van de subsidies waarop inwoners in de rest van Nederland recht hebben. Lees hierover meer op de website van uw gemeente en Rijksoverheidexterne-link-icoon

Nee. U krijgt alleen die isolatie- en ventilatiemaatregelen voor 50% of 100% vergoed die ervoor zorgen dat uw huis verwarmd kan worden met een duurzame (lage temperatuur) warmtebron. Zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. We noemen dit: isoleren tot aan de standaard voor woningisolatie. Meer informatie hierover leest u op de website van RVOexterne-link-icoon. Een energieadvies kan helpen om te bepalen welke specifieke maatregelen voor een woning nodig zijn om tot die standaard voor woningisolatie te komen.

De voorwaarden van de subsidie, hoe u de subsidie kan aanvragen en welke ondersteuning u hierbij kan krijgen, moeten nog uitgewerkt worden. Zodra dit duidelijk is, wordt dit bekendgemaakt via, onder andere, de website van uw gemeente en Rijksoverheidexterne-link-icoon

De aanpak moet nog verder uitgewerkt worden. Daarom kan de subsidie nu nog niet worden aangevraagd. Dit kan vanaf begin 2025. Wilt u al wel beginnen? Dan moet u de kosten voorschieten. Eventueel kunt u geld lenen via het Nationaal Warmtefonds. Meer uitleg hierover vindt u op de website van uw gemeente, Energieloketexterne-link-icoon en Rijksoverheidexterne-link-icoon

De ISDE-regeling is een landelijke subsidieregeling voor, onder andere, isolatiemaatregelen. Deze subsidieregeling blijft ook beschikbaar voor inwoners in Groningen en Noord-Drenthe. Bovenop de ISDE-subsidie krijgen inwoners vanuit Nij Begun een aanvullende subsidie voor isolatiemaatregelen, tot in totaal 100% of 50% van de totale investering.

De subsidie vanuit Nij Begun kunt u als woningeigenaar vanaf begin 2025 aanvragen. Als u hiervan gebruik wil maken, dan moet u ook de ISDE-subsidie aanvragenexterne-link-icoon. Deze subsidie komt dus bovenop de ISDE-subsidie en geldt vanaf 25 april 2023. Als u na deze datum uw woning heeft geïsoleerd en u heeft hiervoor de ISDE-subsidie aangevraagd, dan kunt u vanaf begin 2025 de subsidie vanuit Nij Begun aanvragen. De voorwaarden van de subsidie, hoe u de subsidie kan aanvragen en welke ondersteuning u hierbij kan krijgen, moeten nog uitgewerkt worden. Zodra dit duidelijk is, wordt dit bekendgemaakt via, onder andere, de website van uw gemeente en Rijksoverheidexterne-link-icoon

Een energieadvies geeft inzicht in welke isolatie- en ventilatiemaatregelen nodig zijn om uw woning tot de standaard te isoleren. De voorwaarden van de subsidie, hoe u de subsidie kan aanvragen en welke ondersteuning u hierbij kan krijgen, moeten nog uitgewerkt worden. Zodra dit duidelijk is, wordt dit bekendgemaakt via, onder andere, de website van uw gemeente en Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Wanneer de bestaande kozijnen niet geschikt zijn voor het type glas dat noodzakelijk is om de woning goed te isoleren, dan moeten de kozijnen worden vervangen. Deze kosten worden dan ook vergoed. 
Om voor vergoeding van bijvoorbeeld triple glas in aanmerking te komen, is het dus van belang:

  • dat triple glas noodzakelijk is om te voldoen aan de standaard voor woningisolatie
  • de huidige kozijnen niet geschikt zijn voor triple glas