Kabels, leidingen en aansluitingen

Aansluitingen (elektra, gas, water en dergelijke)

Heeft u nieuwbouwplannen of wilt u gaan verbouwen?
Dan is het wel zo handig als u alle aansluitingen voor elektra, gas, water, warmte, kabeldiensten en telecommunicatie in één keer kunt aanvragen. U regelt het eenvoudig via het Centraal Meldpunt Aansluitingen. Hiervoor kunt u terecht op http://www.mijnaansluiting.nl/externe-link-icoon

Daarnaast kunt u voor leidinginformatie en aansluitingen van elektra en gas ook terecht bij de lokale netbeheerder Enexis op https://www.enexis.nl/externe-link-icoon. Het staat u vrij zelf een energieleverancier te kiezen.

Voor informatie over waterleidingen en aansluitingen kunt u terecht bij het Waterbedrijf Groningen op http://www.waterbedrijfgroningen.nl/externe-link-icoon.

De markt voor kabeldiensten en telecommunicatie (radio, tv, internet en telefonie) is vrij. Het staat u daarom vrij zelf een aanbieder te kiezen.

KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Iedereen die mechanische grondwerkzaamheden gaat verrichten is verplicht om vooraf een Graafmelding te doen. Dit geldt zowel voor aannemers en loonbedrijven als voor particulieren. Voor agrariërs geldt een gedoogregeling voor graafwerkzaamheden op eigen terrein tot 50 cm diep.
De Graafmelding stond voorheen bekend als KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum).

Gaat u uw tuin onderhanden nemen? Of wilt u een hekwerk plaatsen? Wanneer u bij werkzaamheden om het huis gebruik maakt van bijvoorbeeld een graafmachine, betekent dit dat u een mechanische grondroering doet of laat doen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen verplicht de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) u hiervoor een Graafmelding te doen.

Een Graafmelding doet u uiterlijk 3 werkdagen vóór aanvang van graafwerkzaamheden. De informatie die u vervolgens ontvangt, gebruikt u om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. Een Graafmelding bestrijkt een gebied van maximaal 500 x 500 meter.

Meer informatie over Graafmeldingen (KLIC) kunt u vinden op https://zakelijk.kadaster.nl/-/klic-meldingexterne-link-icoon, hier kunt u ook een melding doen.

Riolering

Voor het realiseren van een aansluiting op of informatie over het gemeentelijk riool kunt u terecht bij afdeling Beheer en Realisatie, via het algemeen telefoonnummer (0597) 48 20 00.

Kijk voor informatie over riolering in het algemeen eens op http://www.riool.info/homeexterne-link-icoon.