Koepelproject Graanrepubliek 2.0

Balans tussen verleden, heden en toekomst

Het Koepelproject Graanrepubliek 2.0 richt zich op het behoud van het erfgoed binnen de gemeente Oldambt op diverse niveaus: sociaal, cultureel, ecologisch en economisch. Dit project streeft naar een balans tussen verleden, heden en toekomst door restauratie en herbestemming van boerderijen en vernieuwing in de landbouw te stimuleren. Trots is een centraal element in dit project. Oldambt wordt gezien als "uitgesteld kapitaal", waar de waarde van rust en ruimte behouden is gebleven. Het behoud van de boerderijen, die als 'paleizen-op-de-klei' fungeren, speelt hierin een cruciale rol. Deze boerderijen zijn niet alleen landbouwgrond, maar vormen ook een belangrijk cultureel en historisch erfgoed.

Viering van het verhaal van Oldambt

Het Koepelproject richt zich niet alleen op behoud, maar ook op het delen en vieren van het verhaal van Oldambt. Door te investeren in cultuur, economie en landschap wil het project een uniek en waardevol stukje Oldambt creëren, zowel voor de lokale bevolking als voor bezoekers van buitenaf. Binnen Graanrepubliek 2.0 worden nieuwe verbanden gelegd tussen heden, verleden en toekomst, waarbij de landbouw en de boerderijen essentieel zijn. Het project biedt kansen voor de landbouwsector om zichzelf opnieuw uit te vinden en zorgt voor nieuw bestaansrecht voor de boerderijen in het Oldambt.

Samenwerking en innovatie

Het organiserend vermogen van het Koepelproject is cruciaal voor het slagen ervan. Samenwerking tussen verschillende partijen, waaronder ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en de lokale gemeenschap, is van groot belang. Het project omvat ook concrete acties, zoals het kopen en herbestemmen van boerderijen, zoals de pilot boerderij Hamdijk 49externe-link-icoon. Daarnaast ligt de focus op voedseltransitie, vergroening en verduurzaming van de landbouw, en het maximaal verwaarden van gewassen uit de regio. Het verhaal van Oldambt, van verleden tot toekomst, staat centraal binnen het Koepelproject.

Uniek muziekstuk van cultuur, economie en landschap

Investeringen in erfgoed en landbouw dragen bij aan de cultuur, economie en het landschap van het gebied. Het resultaat is een uniek 'muziekstuk', dat ogenschijnlijk eenvoudig is maar met vernieuwde invulling van boerderijen en landbouw opnieuw revolutionair is. Door deze aanpak wordt Oldambt niet alleen bewaard, maar ook voorbereid op een duurzame en welvarende toekomst.