Leerlingenvervoer aanvragen

Beschrijving

Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind naar de meest geschikte school gaat. Het kan zijn dat daardoor de dagelijkse reis naar school extra duur of moeilijk is. Bijvoorbeeld als uw kind een handicap heeft en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen. In een aantal gevallen kunt u een beroep doen op de regeling voor het leerlingenvervoer van de gemeente Oldambt.

Aanvragen

Om gebruik te kunnen maken van de regeling voor het leerlingenvervoer, moet de leerling zijn/haar hoofdverblijf in de gemeente Oldambt hebben. U moet elk jaar opnieuw een aanvraagformulier invullen.

Als u elk jaar voor 1 juni een aanvraag inlevert, ontvangt u op tijd -dus voor het begin van het nieuwe schooljaar- een beslissing. Als u uw aanvraag tijdens het schooljaar indient, wordt binnen acht weken een beslissing genomen.

Online

met DigiD:

digitaal aanvragen leerlingenvervoerexterne-link-icoon

Meer informatie over DigiD en het aanvragen hiervan vindt u op www.digid.nl/externe-link-icoon

Schriftelijk aanvragen

Bent u niet in de gelegenheid een digitale aanvraag in te dienen, dan kunt u een papieren versie van het aanvraagformulier opvragen via info@gemeente-oldambt.nl. Het ingevulde formulier kunt u vervolgens (met eventuele bijlagen) opsturen.

Eventuele bijlage om mee te sturen met de aanvraag

Komt u in aanmerking voor het drempelbedrag en wilt u het bedrag in termijnen betalen? Stuur dan een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier voor de automatische incasso mee.

Gedragsregels aangepast vervoer

Maakt uw kind gebruik van een vergoeding voor aangepast vervoer? Lees dan deze onderstaande brochure en gedragscodes goed door en bespreek hem met uw kind!

Brochure en gedragsregels Publiek Vervoerexterne-link-icoon

Belangrijk

Als het aanvraagformulier niet is ondertekend of is voorzien van de gevraagde bijlagen dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen en gaat het formulier retour naar de aanvrager. 

Voorwaarden

In de 'Verordening Leerlingenvervoerexterne-link-icoon' van de gemeente Oldambt staat wanneer u een vergoeding kunt krijgen.

Dit kan een (gedeeltelijke) vergoeding zijn voor openbaar vervoer of eigen vervoer. In plaats van een vergoeding in geld kunnen kinderen in sommige situaties ook gebruik maken van aangepast vervoer, zoals een taxibusje. Of u recht heeft op een vergoeding hangt van een aantal zaken af. Zo wordt gekeken naar de afstand tussen huis en de 'dichtstbijzijnde toegankelijke school'. De leeftijd van uw kind kan van belang zijn. Ook wordt gekeken naar wat u zelf kunt doen om uw kind naar school te brengen. Soms vraagt de gemeente een advies van een deskundige, bijvoorbeeld een arts.

Het afstandscriterium

Een van de belangrijkste regels is de afstand van huis naar school. De grens ligt bij zes kilometer. Woont u dichter bij de school, dan krijgt u geen vergoeding. De afstand wordt gemeten naar de 'dichtstbijzijnde toegankelijke school'. Daarom kan het zijn dat de gemeente u vraagt waarom uw kind naar de gekozen school gaat. Om uit te leggen wat een 'dichtstbijzijnde toegankelijk school' is, enkele voorbeelden:

Voorbeeld 1.

U stuurt uw kind naar een openbare basisschool aan de andere kant van de woonplaats, omdat u de school zo gezellig vindt. Maar vlak bij uw huis is ook een openbare basisschool. Dan krijgt u geen vergoeding omdat er een 'toegankelijke school' dicht in de buurt is.

Voorbeeld 2.

Uw kind heeft een handicap en moet naar een speciale school in een andere gemeente. Bij u in de buurt zijn alleen 'gewone' basisscholen. De 'dichtstbijzijnde toegankelijke school' voor uw kind staat dan in de andere gemeente en u kunt in aanmerking komen voor een vergoeding.

Andere regels die van belang zijn

Er bestaan verschillende soorten vergoedingen. Als u uw kind zelf naar school brengt, kunt u een vergoeding in geld krijgen. Of u en uw kind krijgen een vergoeding voor een openbaar vervoerkaart, zodat u uw kind met het openbaar vervoer naar school kunt brengen. Als uw kind zonder begeleiding met het openbaar vervoer kan reizen naar speciaal onderwijs, wordt er geen vergoeding voor een begeleider toegekend. In andere gevallen kan het zijn dat aangepast vervoer wordt toegekend. Bijvoorbeeld als een kind in een rolstoel zit en is aangewezen op speciaal vervoer. Ook als de reistijd met het openbaar vervoer voor een enkele reis langer dan anderhalf uur is, kan het zijn dat aangepast vervoer wordt ingezet.

Eigen bijdrage

Soms wordt een eigen bijdrage van u gevraagd. Als uw kind meer dan 6 kilometer moet reizen naar de voor hem dichtstbijzijnde school voor basisonderwijs wordt gekeken naar uw belastbaar inkomen en kan een drempelbedrag in rekening gebracht worden.

Wetgeving

Formulieren