Onderwijs

Wat gaat goed, aldus een aantal deelnemers:

 • Leerplicht (administratie)
 • Accommodatie-nota
 • Idee Stuwe

Kerntaak van onderwijs is het geven van kwalitatief goed onderwijs.

Zorgen over:

 • Krimp in de regio.
 • Leerlingen in de leeftijd tussen 16-18 jaar met veel problemen op diverse leefgebieden.

Soms beginnen de problemen al op de kinderopvang/peuterspeelzaal. De zorg voor deze jongeren is te veel versnipperd.

Taak voor diverse partijen en organisaties:

 • Zorg voor duidelijk portaal en wie wat doet.
 • Samenwerken met zorg(instellingen) voor Jeugd.
 • Ontwikkel rol voor contactpersoon onderwijs binnen sociale teams

Taak/rol gemeente

 • Ontwikkeling van visie op onderwijs in gemeente (peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs).
 • Organisaties verbinden met elkaar.
 • Stimuleren van samenwerking (onderwijs/zorg).