Melding maken van huurachterstand

Sinds 1 januari 2021 zijn verhuurders wettelijk verplicht om een huurachterstand te melden aan de gemeente waar deze huurder ingeschreven staat. Dat betekent dat als er een huurachterstand ontstaat, de verhuurder verplicht is deze bij ons te melden. 

Voor de gemeente Oldambt kunnen de meldingen in het kader van vroegsignalering worden gedaan via het Registratie- en InformatieSysteem (RIS). Verhuurders moeten zich hier eerst voor aanmelden, via dit formulierexterne-link-icoon

Wanneer melding doen?

Als de verhuurder tevergeefs heeft geprobeerd om in contact te komen met huurders, om de huurproblemen op te lossen, wordt er een melding gedaan. De verhuurder heeft:

  • ten minste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd;
  • geprobeerd om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • aangeboden gegevens door te geven aan de gemeente.

Melding doen

Is het niet gelukt om samen met de huurder tot een oplossing te komen? Dan is de verhuurder verplicht om de huurachterstand via RIS te melden bij de gemeente. De huurder moet hier vooraf over geïnformeerd worden. Wanneer de huurder binnen enkele dagen geen bezwaar maakt, kan verhuurder de melding doen. Als de huurder wel bezwaar maakt is het belangrijk om de correspondentie hierover goed te bewaren. De verhuurder kan dan in het geval van het eventueel ontbinden van het huurcontract, aantonen dat er geprobeerd is de huurder te helpen.

Melding gedaan en dan?

Door de vroegsignalering van schulden bij zorgverzekeraars, energiebedrijven, woningverhuurders en drinkwaterbedrijven kunnen gemeenten bewoners met betaalachterstanden proactief benaderen, om hen hulp aan te bieden. Zo worden verdere betaalachterstanden hopelijk voorkomen.