Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure

Beschrijving

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.

Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna wordt u Nederlander.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedure.

Aanvragen

Alleen op afspraak

Voor deze aanvraag maakt u een afspraak via tel. (0597) 48 20 00.

Als u de optieprocedure wilt aanvragen, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • voldoende geld (u kunt contant of met uw pinpas betalen)

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt voor de optieprocedure hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Informeer hiervoor bij uw gemeente of kijk op de website van de IND.

Punt

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Kosten

Voor de optieprocedure moet u betalen.

De tarieven in 2022:

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 200,00.
  • Voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) is het bedrag € 342,00.
  • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (medeopteren), is het bedrag € 22,00.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken bij de gemeente tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

U gaat persoonlijk naar de gemeente en legt daar schriftelijk de verklaring af dat u Nederlander wilt worden. Hiervoor moet u een afspraak maken met de gemeente.