Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure

Beschrijving

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De snelste manier is de optieprocedure. De optieprocedure is goedkoper en u bent niet verplicht in te burgeren. Of u de optieprocedure mag doorlopen, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden.

Voldoet uw situatie aan de eisen? Dan hoeft u alleen maar een verklaring af te leggen dat u Nederlander wilt worden. Dit heet de optieverklaring.

Daarna controleert de gemeente of u voldoet aan alle eisen. Zo ja, dan stuurt zij een uitnodiging voor de naturalisatieceremonie. U krijgt daar een optiebevestiging uitgereikt. En u moet de verklaring van verbondenheid afleggen. Daarna wordt u Nederlander.

Komt u niet in aanmerking voor de optieprocedure? U kunt ook Nederlander worden door de naturalisatieprocedureexterne-link-icoon.

Aanvragen

Alleen op afspraak

Voor deze aanvraag maakt u een afspraak via tel. (0597) 48 20 00.

Als u de optieprocedure wilt aanvragen, heeft u nodig:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • voldoende geld (u kunt contant of met uw pinpas betalen)

Voorwaarden

Of u in aanmerking komt voor de optieprocedure hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Informeer hiervoor bij uw gemeente of kijk op de website van de IND.

Hoe lang gaat het duren?

De optieprocedure duurt ongeveer 3 maanden.

Kosten

Voor de optieprocedure moet u betalen.

De tarieven in 2024:

  • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 217,00.
  • Voor een echtpaar of geregistreerde partners (een meervoudig verzoek) is het bedrag € 370,00.
  • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (medeopteren), is het bedrag € 24,00.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken bij de gemeente tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contactgegevens

U gaat persoonlijk naar de gemeente en legt daar schriftelijk de verklaring af dat u Nederlander wilt worden. Hiervoor moet u een afspraak maken met de gemeente.