Nederlandse nationaliteit verkrijgen, naturalisatieprocedure

Beschrijving

Als vreemdeling kunt u de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dat kan op 2 manieren: de optieprocedure en de naturalisatieprocedure.

De optieprocedure is de snelste manier, maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Meer informatie hierover vindt u bij: 'Nederlandse nationaliteit verkrijgen, optieprocedure'externe-link-icoon.

U dient het naturalisatieverzoek in bij de gemeente. De gemeente vertelt u welke documenten u nodig heeft. De gemeente geeft u informatie over:

 • de kosten
 • de gevolgen voor uw oude nationaliteit

De gemeente stelt een advies op. Dit stuurt zij samen met uw verzoek door naar de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND). De IND neemt de beslissing.

Is uw verzoek om Nederlander te worden goedgekeurd? Dan wordt u uitgenodigd voor een naturalisatieceremonie waar u het naturalisatiebesluit krijgt uitgereikt.
Meer informatie hierover vindt u bij: 'Ceremonie bij naturalisatie'externe-link-icoon.

Aanvragen

Voor dit product moet u telefonisch een afspraak maken: (0597) 48 20 00.

U moet meenemen:

 • een geldig paspoort
 • een geldig verblijfsdocument
 • geboorteakte (als u deze nog niet eerder inleverde)
 • huwelijksakte (alleen als u in het buitenland getrouwd bent)
 • inburgeringsdiploma of vergelijkbaar diploma

Als de aktes niet in het Nederlands, Engels of Duits zijn, moet u ze laten vertalen door een beëdigd tolk of vertaler. Daarnaast moeten sommige buitenlandse documenten worden gelegaliseerd of een apostille bevatten.

Voorwaarden

Voor naturalisatie moet u onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft 5 jaar voor het verzoek onafgebroken en legaal gewoond in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba met een geldige verblijfsvergunning.
 • U bent ingeburgerd in de Nederlandse samenleving.
 • Er is geen bezwaar tegen uw verblijf voor onbepaalde tijd in Nederland.
 • U vormt geen gevaar voor de openbare orde, de goede zeden en de nationale veiligheid van Nederland.

Er zijn uitzonderingen op de termijn van 5 jaar. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Kinderen kunnen tot en met 15 jaar met hun ouders mee naturaliseren. Hiervoor zijn de voorwaarden onder andere:

 • Op het moment van de aanvraag wonen uw kinderen in Nederland.
 • Uw kinderen hebben een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.

Is uw kind 16 of 17 jaar oud? Dan moet uw kind voor de aanvraag minimaal 3 jaar onafgebroken en legaal in Nederland hebben gewoond.

Hoe lang gaat het duren?

Voor de beoordeling en goedkeuring van uw verzoek is maximaal 1 jaar nodig.

De procedure bestaat uit 3 delen: een deel bij de gemeente en een deel bij de IND en een deel weer bij de gemeente voor de naturalisatieceremonie.

Kosten

Voor de naturalisatieprocedure moet u betalen.

De tarieven in 2024:

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 1,023,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1.305,00
 • Voor een minderjarige waar u tegelijkertijd ook een verzoek voor doet (mede-naturalisatie), is het bedrag € 151,00.

Er zijn verlaagde tarieven voor personen die staatloos zijn of een verblijfsvergunning asiel hebben:

 • Het bedrag voor een verzoek voor u alleen is € 760,00.
 • Voor een meervoudig verzoek (voor een echtpaar of geregistreerde partners) is het bedrag € 1.044,00.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken bij de gemeente tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.