Noodopvang

Noodopvang vluchtelingen in Oldambt

Sinds juni 2022 is er een noodopvanglocatie in Winschoten. Deze noodopvang vindt plaats in het leegstaande pand Bronsstate van Lentis, dat zij verhuren aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het pand bevat al slaap- en activiteitruimtes en is daarom uitermate geschikt. De noodopvang is voor maximaal 180 vluchtelingen.

Deze opvanglocatie is verlengd tot augustus 2029. Dit mede ingegeven door de verplichting vanuit de spreidingswet en omdat de opvang op deze locatie rustig verloopt. Het college van burgemeester en wethouders kan de locatie daarna nog een keer verlengen met 5 jaar.

Telefoonnummer locatie

Zoals toegezegd, delen wij met u het telefoonnummer waarop u de locatie 24 uur per dag kunt bereiken. Dat kan via: 06 25 74 42 08.

Veelgestelde vragen noodopvang

De eerste opvang en doorstroom van vluchtelingen staat in Nederland nog steeds onder grote druk. Ons college heeft aangegeven een bijdrage te willen leveren als opvang op een goede en menselijke wijze kan. Naast de hulp voor vluchtelingen, doen we dit ook uit solidariteit richting onze buurgemeente Westerwolde. De situatie in Ter Apel is schrijnend. Voor de mensen die daar met veel te veel zijn en waardoor het leidt tot onwenselijke situaties.

De woningmarkt staat onder druk. Waarom kiezen jullie ervoor om vluchtelingen te huisvesten?

De vraag naar woonruimte is groot op dit moment, ook binnen onze gemeente. We hebben in 2021 een nieuw woonprogramma vastgesteld waarin ruimte is om de komende jaren honderden woningen in Oldambt toe te voegen. Inmiddels zijn er meerdere bouwinitiatieven genomen en worden op korte termijn de eerste nieuwe woningen op de markt gebracht.

Het pand Bronsstate staat leeg en is geen pand dat geschikt is voor reguliere woningen. Het is een zorggebouw dat tijdelijk met minimale aanpassingen geschikt is gemaakt om meerdere vluchtelingen op slaapkamers onder te brengen. Dit zijn geen zelfstandige woonruimtes. De COA huurt dit pand tijdelijk van Lentis.

De vluchtelingen komen uit allerlei landen. Maar het gaat hier niet om de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De opvang voor asielzoekers staat al lange tijd onder druk en zorgt voor schrijnende situaties. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is ook nodig, maar verlicht de druk op asielzoekerscentra niet. Dit omdat inwoners van Oekraïne een andere status hebben en in de meeste gevallen geen asiel hoeven aan te vragen. Informatie over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne vindt u op deze pagina.

Het COA is het eerste aanspreekpunt. Heeft het haast? Dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de locatie. Dat kan via 06 25 74 42 08. Is de vraag niet spoedeisend dan kunt u contact opnemen met de Informatielijn van het COA. Die is bereikbaar via info@coa.nl en op telnr 088-7157000 (ma tm vr 8.30-17.30 uur).

Is uw vraag gericht aan de gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om klachten in de openbare ruimte? Stuur dan een e-mail naar noodopvang@gemeente-oldambt.nl of bel (0597) 48 20 00.

Het COA gaat overlegmomenten organiseren met een vertegenwoordiging van direct betrokken. Wilt u daaraan deelnemen? Neem dan contact op met de Informatielijn van het COA. Die is bereikbaar via info@coa.nl en op telnr 088-7157000 (ma tm vr 8.30-17.30 uur).

Wil je helpen als vrijwilliger? Of wil je op een andere manier iets betekenen? Overleg dan over de mogelijkheden. Neem daarvoor contact op met de Informatielijn van het COA. Die is bereikbaar via info@coa.nl en op telnr 088-7157000 (ma tm vr 8.30-17.30 uur).

U kunt zich aanmelden bij het COA voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Doe dit dan onder vermelding van ‘digitale nieuwsbrief’ via winschoten@coa.nl. Vermeld hierbij uw e-mailadres, naam en uw straatnaam. Heeft u geen mailadres? U kunt de nieuwsbrief ook per post ontvangen. Stuur dan een brief naar het COA onder vermelding van ‘nieuwsbrief Winschoten’ met daarin uw naam en adresgegevens. Het adres waar u uw brief aan kunt sturen is: COA, Mr. D.U. Stikkerlaan 3, 9675AA Winschoten.