Noodopvang vluchtelingen in Oldambt

Wij zijn al enige tijd bezig met een onderzoek of én hoe er mogelijkheden zijn om vluchtelingen op te vangen in Oldambt. Dit naar aanleiding van de vraag vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid en de provincie Groningen om een bijdrage te leveren. De noodopvang van 100 vluchtelingen blijkt nu haalbaar in Winschoten in het leegstaande pand Bronsstate - Mr. D.U. Stikkerlaan 3 - van Lentis. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten om dit mogelijk te maken.

De eerste opvang en doorstroom van vluchtelingen staat in Nederland nog steeds onder grote druk. Vanuit de insteek dat we in Nederland vluchtelingen op humane wijze willen opvangen, zijn wij ook begonnen met onderzoek naar de mogelijkheden.

Onze burgemeester Cora-Yfke Sikkema zegt daarover: “Als college hebben we meteen gezegd dat als het op een goede en menselijke wijze kan, we een bijdrage willen leveren aan de opvang van vluchtelingen. We zien van hoe groot de druk op de opvang is. Dit leidt tot noodopvanglocaties met amper tot geen privacy. En ook sluiten noodopvanglocaties op andere plaatsen weer. En dat leidt weer tot overbezetting in Ter Apel. Dat levert zulke schrijnende situaties op voor mensen die net gevlucht zijn uit een hele onveilige situatie. Dat moeten we niet willen.”

En aanvullend daarop zegt zij: "Dit is de situatie zoals die al langere tijd is. De inval van Rusland in Oekraïne maakt dat we ook met spoed moesten werken aan opvangplekken voor Oekraïners. Als gemeente hebben we daarvoor op dit moment 130 plekken kunnen regelen. Maar die plekken zijn geen oplossing voor de andere vluchtelingen en daarom bieden we ook plek aan hen."

Over de noodopvang

Deze noodopvang vindt plaats in het leegstaande pand Bronsstate van Lentis, dat zij verhuren aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het pand bevat al slaap- en activiteitruimtes en is daarom uitermate geschikt. Dit betekent ook dat al snel de eerste vluchtelingen opgevangen worden. De noodopvang wordt nu ingericht voor 100 vluchtelingen, waarvan maximaal 50 alleenstaande minderjarigen zijn.

Het COA heeft met Lentis gesproken over een maximale huurperiode van 2 jaar. Er wordt nu gestart met ruimte voor maximaal 100 vluchtelingen, maar als de noodopvang rustig en goed verloopt, kan dat aantal maximaal 180 worden. Daarbij blijft het uitgangspunt voor het college wel dat het bij het gebouw én ook bij Oldambt moet passen.

Telefoonnummer locatie

Zoals toegezegd, delen wij met u het telefoonnummer waarop u de locatie 24 uur per dag kunt bereiken. Dat kan via: 06 25 74 42 08

Veelgestelde vragen