Vluchtelingen en statushouders

Binnen onze gemeente vangen we asielzoekers op in de noodopvang in de Bronsstate van Lentis in Winschoten.

Daarnaast vangen we ook mensen op die gevlucht zijn uit Oekraïne die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Wie daaronder valt mag tot 4 maart 2023 in Nederland blijven zonder asiel te moeten aan te vragen. 

Verder zijn wij als gemeente wettelijk verplicht om statushouders op te vangen. Een statushouder is iemand die asiel heeft aangevraagd en die inmiddels een verblijfsvergunning heeft gekregen. Als gemeente hebben we daarin een zogenaamde taakstelling. Op basis van onze grootte moeten wij ieder jaar een aantal statushouders woonruimte aanbieden.  Aanvullend moeten we nu extra statushouders huisvesten vanwege de opvangcrisis in Nederland.