Omgevingsvergunning boom kappen of snoeien

Beschrijving

Voor het kappen van een boom heeft u een ‘Omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand’ nodig. Wat er bij een Omgevingsvergunning onder het vellen van een houtopstand valt leggen we op deze pagina uit. Ook kunt u hier lezen hoe u de vergunning aanvraagt en de aanvraag doen. Alleen de eigenaar van de houtopstand kan een vergunning aanvragen of daarvoor toestemming geven. U heeft ook een vergunning voor het vellen nodig als de boom ziek of dood is.

U bent verplicht om een vergunning aan te vragen als de stam van de boom minimaal een omtrek heeft van 94,20 centimeter, of als de dwarsdoorsnede van de stam minimaal 30 centimeter is. U meet de omtrek of de dwarsdoorsnede op 1,30 meter boven het maaiveld. Bij meerstammigheid geldt de omtrek en dwarsdoorsnede van de dikste boom.

Houtopstand

Een houtopstand is de verzamelnaam voor hakhout, een houtwal of één of meer bomen.

Vellen

Vellen is de verzamelnaam voor het laten verdwijnen of verwijderen van een houtopstand, bijvoorbeeld door te kappen. Verplanten of andere handelingen die houtopstanden beschadigen of ontsieren vallen ook onder vellen.

Aanvragen

Via het Omgevingsloketexterne-link-icoon kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor heeft u een DigiD nodig of eHerkenning als u als een bedrijf inlogt.

  • Daarnaast verwachten we in ieder geval dat u een tekening van de situatie of een luchtfoto met de locatie en een foto van de te vellen boom aanlevert. De gemeente kan een luchtfoto toesturen waar u de precieze plek op aan kunt geven. Als er een gevaarlijke situatie of spoed is, geef dit dan aan in uw aanvraag.

Als u een boom wilt vellen om op die locatie een bouwproject te starten, dan kunt u alle activiteiten zoals vellen en bouwen in één keer aanvragen in de omgevingsvergunning.

Vergunningcheck

Weet u niet zeker of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Dan kunt u eerst de vergunning checkexterne-link-icoon doen.

Voorwaarden

U kunt alleen een vergunning aanvragen voor een houtopstand die op uw eigen terrein staat. Bent u niet de eigenaar, dan moet u schriftelijke toestemming van de eigenaar aanleveren. Het is, als de bomen bij elkaar staan, mogelijk om voor meerdere bomen tegelijk een Omgevingsvergunning aan te vragen. Voor bomen op verschillende adressen moet u voor ieder adres een omgevingsvergunning aanvragen.

Procedure

Nadat de aanvraag binnen is, gaat de gemeente bij de te vellen houtopstand kijken.

Wetgeving

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oldambtexterne-link-icoon

Herplantplicht

Soms geldt bij het mogen vellen van een houtopstand een herplantplicht.

Monumentale tuinen en begraafplaatsen

Bomen en beplanting in monumentale tuinen en op begraafplaatsen zijn vaak beeldbepalend of cultuurhistorisch waardevol. Voor het vellen van deze houtopstanden is altijd een vergunning nodig. Tuinen bij een monumentaal gebouw zijn vaak onderdeel van het monument. Een aantal tuinen en begraafplaatsen zijn monumenten op zich.

Wilt u weten of uw boom onderdeel is van een monument of monumentale tuin? Dat kunt u controleren op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: www.cultureelerfgoed.nlexterne-link-icoon.

Kosten

Voor de aanvraag brengen we kosten in rekening. Die kosten noemen we leges. Het bedrag van de leges is afhankelijk van uw aanvraag. 

  • Voor het vellen of laten vellen van 1-4 bomen is het bedrag € 60,00.
  • Voor het vellen of laten vellen van 5-19 bomen, is het bedrag € 14,50 per boom.
  • Voor het vellen of laten vellen van meer dan 20 bomen, is het bedrag € 14,15 per boom.

Bezwaar

U kunt niet meteen nadat u de vergunning heeft beginnen met vellen. De omgevingsvergunning is pas geldig vier weken nadat de vergunning is afgegeven. Als er een voorlopige voorziening is gedaan, moet u op de afhandeling door de voorzieningenrechter wachten.

Kijk voor informatie op: ‘Bezwaarschrift indienen bij de gemeente Oldambt’externe-link-icoon.

Als in de brief staat dat het vellen met spoed kan, dan hoeft u de vier weken niet af te wachten.