Omgevingsvergunning wateractiviteit

Beschrijving

U heeft in de meeste gevallen een watervergunningexterne-link-icoon nodig als u in de buurt van water werkzaamheden of activiteiten wilt ondernemen.

Het kan hierbij gaan om activiteiten in, op, boven, over of onder een oppervlaktewaterlichaam ( watergang, vijver, rivier, kanaal, meer of zee ) of waterkering (dijken, dammen, stuwen, gemalen).  

Ook als u grondwater wilt onttrekken (uit de bodem halen) of wilt infiltreren in de bodem (en dus niet langer afvoeren naar het riool, heeft u een watervergunning nodig.

Aanvragen

De officiële term voor een watervergunning is een ‘Omgevingsvergunning wateractiviteit’. U kunt deze omgevingsvergunning aanvragen in het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Voorwaarden

Bevoegde instantie

De gemeente is niet altijd de ‘bevoegde instantie’ voor de afhandeling van de omgevingsvergunning wateractiviteit. Met de bevoegde instantie bedoelen we de organisatie die hier officieel iets over mag bepalen.

De bevoegde instantie beoordeelt of de gevraagde vergunning kan worden verleend. Het kan hierbij gaan om een  een waterschap (regionaal watersysteem), Rijkswaterstaat (hoofdwatersysteem) of de provincie (grote grondwateronttrekkingen en infiltraties) en is afhankelijk van de voorgenomen activiteiten en de locatie.

Overleg

Overleg vooraf met de bevoegde instantie maakt de beoordeling van uw aanvraag makkelijker. Neem daarom vroegtijdig contact op met de bevoegde instantie. Dan wordt duidelijk of een omgevingsvergunning met wateractiviteit nodig is en welke voorwaarden gelden.

Als u een vergunningcheck doet op het Omgevingsloketexterne-link-icoon dan kunt u zien welke instantie hier bevoegd voor  is.

Kosten

Provincies of waterschappen kunnen kosten in rekening brengen als zij uw aanvraag voor een watervergunning behandelen.