Onderhoudsniveau B

Hieronder ziet u voorbeelden van onderhoudsniveau B. Dit is van toepassing in het kernwinkelgebied, de rotondes binnen de bebouwde kom, verhardingen en straatmeubilair.