Onderhoudsniveau D

Hier ziet u voorbeelden van onderhoudsniveau D. Alle overige gebieden die niet vallen onder niveau A,B of C, binnen en buiten de bebouwde kom onderhouden we op dit niveau.