Ontmoeten

Er zijn in de gemeente Oldambt veel activiteiten te ondernemen om in contact te komen met andere mensen. In Oldambt zijn bijvoorbeeld veel buurthuizen waar activiteiten worden georganiseerd. Ook zijn er andere plekken waar u andere mensen kunt ontmoeten. Onderstaande voorzieningen zijn allemaal vrij toegankelijk. Dat wil zeggen dat er geen toestemming nodig is van een arts, specialist of de gemeente om de hulp te gebruiken. U kunt zelf een afspraak maken. Vrij toegankelijke hulp is meestal gratis. U kunt dit voor de zekerheid even navragen.

Activiteiten bij buurthuizen

Bad Nieuweschans

In Bad Nieuwschans bij buurthuis de Akkerschansexterne-link-icoon worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals de klaverjassen, koffiemiddag, circuittraining en het kookcafé.

Bij vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschansexterne-link-icoon worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Op de Facebookpagina worden de actuele activiteiten weergegeven.

Beerta

Dorpsbelangen Beertaexterne-link-icoon houdt zich bezig met zaken die in het belang zijn van de inwoners en het dorp Beerta. Hierbij kan worden gedacht aan de invulling van de omgeving, behoud van voorzieningen, maar ook het organiseren van activiteiten.

Drieborg

Buurthuis het Noorderlichtexterne-link-icoon biedt ruimte voor verschillende verenigingen die het dorp rijk is. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals werelddansen (45+), klaverjassen en het kookcafé.

Finsterwolde

In Buurthuis Ganzedijk-Hongerige wolfexterne-link-icoon worden regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals de koffieochtend.

In Partycentrum Finnewoldexterne-link-icoon in Finsterwolde worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals sjoelen, darten en de VrijMibo (gezellig borrelen).

Dorpsbelangen Finsterwoldeexterne-link-icoon organiseert verschillende activiteiten, zoals de kaartclub, de visclub en de zangclub.

Bij de bibliotheek in Finsterwoldeexterne-link-icoon kunt u boeken, e-books, luisterboeken en muziek lenen. Er zijn ook verschillende activiteiten waarvoor u geen lid van de bibliotheek hoeft te zijn.

Heiligerlee

In Buurtcentrum Heiligerleeexterne-link-icoon worden wekelijks activiteiten georganiseerd zoals de ouderensoos en koffiemiddagen. Ook wordt hier de bingo georganiseerd.

Vereniging dorpsbelangen Heiligerleeexterne-link-icoon behartigt, in brede zin, de belangen van het dorp. Voor meer informatie kunt u kijken op de website.

Midwolda

Vereniging dorpsbelangen Midwoldaexterne-link-icoon doet er alles aan om het mooie van het dorp in stand te houden. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.

Bij de bibliotheek in Midwoldaexterne-link-icoon kunt u boeken, e-books, luisterboeken en muziek lenen. Er zijn ook verschillende activiteiten waarvoor u geen lid van de bibliotheek hoeft te zijn.

Nieuw Scheemda – ’t Waar

Bij Vereniging Dorpsbelangen Nieuw Scheemda en ’t waar in MFC Nieuw Scheemdaexterne-link-icoon organiseren veel verenigingen activiteiten.

Oostwold

Vereniging dorpsbelangen Oostwoldexterne-link-icoon organiseert door het jaar heen verschillende activiteiten.

Westerlee

In Dorpshuis De Tilleexterne-link-icoon in Westerlee worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd waar u aan mee kunt doen. De activiteiten die worden georganiseerd worden geplaatst op de Facebookpagina.

Het Digitaal Dorpsplein Westerleeexterne-link-icoon is een initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee. Het is  een ontmoetingsplek voor alle inwoners en gasten van Westerlee. Op deze plek is informatie te vinden over verenigingen, activiteiten, scholen, wonen, bedrijven, overheid en toerisme.

Stichting Activiteiten Werkgroep Westerlee (SAWW)externe-link-icoon organiseert jaarlijks de Feestweek in de laatste week van de zomervakantie, de intocht van Sinterklaas en vele andere activiteiten vanuit ’t Boshoes.

Winschoten

In de Boschpoortexterne-link-icoon worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals biljarten, klaverjassen, de brei- en handwerkclub, gymnastiek en volksdansen.

Clubhuis de Horizonexterne-link-icoon is een gemeenschap voor inwoners vanaf 16 jaar met een psychiatrische kwetsbaarheid. Het is een plek om te ontdekken wat iemand wel kan, in plaats van te focussen op de beperking die iemand heeft. In Clubhuis de Horizon is ook de GGZ-inloop van de gemeente Oldambt gevestigd. Iedereen in de gemeente kan vrij in- en uitlopen voor een kop koffie, een praatje, activiteiten of een spelletje.

Als lid van de bibliotheek in Winschotenexterne-link-icoon kunt u boeken, e-books, luisterboeken en muziek lenen. Er zijn ook verschillende activiteiten waarvoor u geen lid van de bibliotheek hoeft te zijn. Activiteiten zoals dam les, het dichterscafé en het wolcafé.

Op de Facebookpagina van Wijkplatform Zuid (Winschoten)externe-link-icoon worden verschillende activiteiten beschreven die georganiseerd worden.

Speeltuin Sint Vitusholtexterne-link-icoon organiseert het hele jaar door activiteiten voor jong en oud, zoals klaverjasavonden en volksdansen. Zowel binnen als buiten.

Het Leger des Heils, Lentis, PKN en Sociaal Werk Oldambt organiseren samen de WijkRestoexterne-link-icoon. Ze hebben als doel om mensen samen te brengen en een gezonde maaltijd aan te bieden.

Er zijn in Oldambt een aantal Steunsteesexterne-link-icoon. De Steunstee is er voor iedereen en draagt bij aan de leefbaarheid in een dorp of wijk. Bij een Steunstee kan je terecht met vragen of opmerkingen over wonen, welzijn en zorg, maar ook voor bijvoorbeeld ondersteuning bij het invullen van formulieren of aanvragen van voorzieningen. Daarnaast organiseren een aantal Steunstees verschillende activiteiten, zoals seniorengym, bingo en creatieve activiteiten.

Sociaal Werk Oldambtexterne-link-icoon organiseert verschillende activiteiten voor jong en oud, zoals de handwerkclub.

Bij buurtmaatschappelijk werkers van SWOexterne-link-icoon kunt u terecht voor hulp en advies. Een verwijsbrief is niet nodig en de hulpverlening is gratis. De ondersteuning van de maatschappelijk werker is kortdurend. Maatschappelijk werk kan u met verschillende vragen helpen. Ze helpen onder andere met werk, school, relaties, opvoeding, administratie, rouw en verliesproblemen.

Doortrappenexterne-link-icoon is een programma dat zich richt op fietsveiligheid en fietsstimulering bij ouderen. In 2023 en 2024 worden er groepsfietstochten georganiseerd en clinics gegeven over de E-bike en de driewieler.

Kerken

In de Christelijke gereformeerde kerkexterne-link-icoon in Midwolda komen de vrouwen- en mannenvereniging bij elkaar. De gemeente telt 78 leden. Tweemaal per zondag is er een kerkdienst. Leden zingen psalmen, bidden en luisteren naar een preek. Elke maand wordt er een jeugdvereniging avond gehouden.

De Hervormde Gemeente Westerlee-Heiligerleeexterne-link-icoon komt elke zondag om 09:30 uur bij elkaar. In de reguliere erediensten worden Psalmen en Gezangen uit het Liedboek voor de Kerken gezongen. Ook zijn er regelmatig zangdiensten waarin ook andere liederen worden gezongen.

De Protestantse gemeente Scheemda e.o.externe-link-icoon komt elke zondagochtend van 09:30 tot 10:30 uur bij elkaar voor de kerkdienst. Na de dienst is er koffie in de Tille in Westerlee. Ook worden er door het jaar heen verschillende activiteiten georganiseerd.

De Evangelische Gemeente Immanuëlexterne-link-icoon biedt verschillende activiteiten wanneer u lid bent van de Gemeente. Op de website kunt u meer informatie vinden over de Gemeente.