grasveld met bomen

Opgroeien in een Kansrijke Omgeving

Doel en Doelgroep van het OKO-Programma

Het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) richt zich op het verbeteren van het welbevinden door het creëren van een positieve leefomgeving voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar: Thuis (gezin), op school, in de vriendenkring en in de vrije tijd. Het programma staat bekend als het IJslandse model, waarbij het Trimbos Instituut landelijk gemeentes ondersteunt en een platform biedt voor kennisuitwisseling en innovatie. Het bevorderen van vrijetijdsactiviteiten, het creëren van een positief schoolklimaat en het organiseren van meer sociale steun voor en door ouders (en belangrijke anderen uit de omgeving) draagt bij aan het welbevinden. Hiermee denken wij stapsgewijs het middelengebruik terug te dringen.

Focus op Collectieve Preventie

De focus van ons OKO-programma ligt op collectieve preventie (universele preventie) waarbij we de beschermende factoren versterken en de risicofactoren aanpakken. OKO is écht een intern programma dat de verschillende beleidsvelden verbindt aan de gezamenlijke preventieve opgave in het bewerkstelligen van een positieve leefomgeving voor jongeren tussen de 10 en 18 jaar. Dit doen we in nauwe samenwerking met tal van logische samenwerkingspartners waaronder alle VO-scholen, Sociaal Werk Oldambt (SWO), Verslavingszorg Noord-Nederland en de GGD.

Communicatie en Betrokkenheid

Bij ouders en jongeren komt de gemeente in beeld via een logisch betrokken beleidsvelden en hoeft OKO niet die bekendheid te hebben. We gaan kijken met welke naam en via welke middelen we beter aan kunnen sluiten bij de leefwereld van jongeren en hun ouders. Daarbij maken we graag gebruik van de kennis en ervaring van onze samenwerkingspartners.

Langetermijndoelen

Met het programma OKO denkt de gemeente Oldambt een hele generatie, twintig tot dertig jaar, nodig te hebben om stapsgewijs een positiever leefklimaat mogelijk te maken.