Regelingen

Er zijn diverse regelingen voor bewoners in het aardbevingsgebied.   Let op: voor een aantal regelingen geldt dat slechts een deel van Oldambt hiervoor in aanmerking komt.

Subsidies voor verduurzaming en woningverbetering

Via SNN kunnen eigenaren van woningen in het aardbevingsgebied geld krijgen (subsidie). Wilt u weten waar u het geld voor kunt inzetten? Kijk op Energieloket Oldambt wat er mogelijk isexterne-link-icoon.

Subsidieregeling constructieve maatregelen (Blok B)

Deze subsidie is voor woningeigenaren waarvan de woning niet versterkt hoeft te worden, maar waar wel constructieve problemen aan de woning zijn en die het advies hebben gekregen om die aan te pakken. Voorwaarde is dat dit advies is vermeld in het beoordelingsrapport dat u hebt ontvangen van NCG én dat uw woning onderdeel uitmaakt van het zogeheten blok B.

De regeling voor constructieve maatregelen heeft als doel het leveren van een bijdrage aan de oplossing voor constructieve problemen. De regeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een subsidie voor een aanvullend constructie-onderzoek en het opstellen van een plan. De maximum bijdrage hiervoor is € 20.000,-. Het tweede deel is subsidie voor de kosten voor herstel of gedeeltelijke vernieuwing van de constructie van uw woning. Het maximale bedrag hiervoor is € 150.000,-.

Bekijk de voorwaardenexterne-link-icoon en als u in aanmerking komt, vraag dan aan via info@gemeente-oldambt.nl. Belangrijk is om het volgende te vermelden en toe te voegen:

  • De naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de aanvrager;
  • Het adres van de woning ten behoeve waarvan de subsidie wordt aangevraagd;
  • Het schaderapport (bij aanwezigheid) en het definitieve beoordelingsrapport van NCG;
  • Een offerte of opdrachtbevestiging van de constructeur die het constructieonderzoek gaat verrichten (voor de subsidiebijdrage voor constructie-onderzoek) en/of een offerte of opdrachtbevestiging van de uitvoerder van de werkzaamheden (voor de subsidiebijdrage voor herstel of vernieuwing van de constructie).

Waardedalingsregeling IMG

Hiermee kunnen woningeigenaren vergoeding krijgen voor waardedalingexterne-link-icoon doordat de woning in het aardbevingsgebied staat.

Immateriële schade

Immateriële schade is emotionele schade. Een vergoeding voor deze vorm van schade wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Het doel van de vergoeding is om verzachting en erkenning te bieden voor het aangedane leed. Ga naar de website van IMG voor meer informatie over immateriële schadeexterne-link-icoon

Koopinstrument

Het koopinstrument is voor woningeigenaren die moeite hebben om hun huis te verkopen. Lees meer hierover op de website van NCG voor meer informatie over het Koopinstrumentexterne-link-icoon.

Maatregelen voor agrarische bedrijven

Bent u eigenaar van een boerenbedrijf en heeft u vragen over de versterking van uw (bedrijfs)gebouwen? Dan kunt u terecht bij het Agroloket van NCG. Daarnaast wordt er door de provincie Groningen en NCG gewerkt aan een Agroprogramma.

Ga naar de website van NCG voor meer informatie voor agrarische bedrijvenexterne-link-icoon

Maatregelen voor monumenteigenaren

Bent u eigenaar van een monumentaal of karakteristiek gebouw en op zoek naar een subsidie, (financiële) regeling of ondersteuning en advies bij de instandhouding van uw gebouw? Dan kunt u terecht bij het Erfgoedloket Groningen.

Ga naar de website van Erfgoedloket Groningen voor meer informatie over de instandhouding van uw gebouwexterne-link-icoon

Maatregelen voor ondernemers

Om ondernemers en bedrijven in het aardbevingsgebied te compenseren voor de overlast door aardbevingen zijn verschillende regelingen en subsidies opgesteld. Daarnaast zijn er ook reguliere regelingen die kunnen helpen bij financiële moeilijkheden.

Ga naar de website van NCG voor een overzicht van subsidies en regelingen voor ondernemersexterne-link-icoon

Ga naar de pagina over ons Ondernemersloket voor een overzicht van financiële regelingen vanuit de gemeenteexterne-link-icoon