Regiomarketing Zuid- en Oost-Groningen

Promotie van Zuid- en Oost-Groningen

Stichting ZO Groningen richt zich op de bevordering van Zuid- en Oost-Groningen, met een specifieke focus op de mooie regio's Westerwolde, Oldambt en de Veenkoloniën. Dankzij financiële steun van Nationaal Programma Groningen, vijf lokale gemeenten en vele toeristisch-recreatieve ondernemers, streven we naar een groeiende economie en een verrijkte leefomgeving in Zuid- en Oost-Groningen. Het doel van de promotie is dus om bij te dragen aan de economische ontwikkeling en daarmee aan de werkgelegenheid en leefbaarheid in Zuid- en Oost-Groningen. De focus ligt hierbij op de toeristische en recreatieve sector en aanverwante sectoren in dit deel van Groningen.

De inspanningen van Stichting ZO Groningen zijn gericht op het belichten van de unieke kenmerken van elk gebied. Oldambt, de Graanrepubliek, met haar rijke agrarische erfgoed. Westerwolde, een groene oase voor doeners, biedt een toevluchtsoord voor rustzoekers, wandelaars en avonturiers. En de Veenkoloniën met haar fascinerende landschap en verleden, trekken natuurliefhebbers en cultuurfanaten van alle leeftijden. ZO Groningen wordt gedreven door een veelzijdige aanpak, variërend van doordachte regiopromotie tot inspirerende toeristische informatievoorziening, en van levendige evenementencommunicatie tot waardevolle ondernemersondersteuning. Door nauw samen te werken met lokale partners en ondernemers, streven het naar een stralende toekomst voor Zuid- en Oost-Groningen.

Regiopromotie 

Regiopromotie richt zich op het vergroten van de bekendheid en het positieve imago van Zuid- en Oost-Groningen voor toerisme en recreatie. Dit gebeurt door het ontwikkelen van content die aansluit bij de doelgroep(en) en deze te verspreiden via eigen kanalen en die van anderen, zoals Marketing Groningen en Visit Wadden. De samenwerking met Marketing Groningen en de andere regio-marketingorganisatie zorgt voor een consistente en professionele uitvoering.

De promotie sluit aan bij de merkstrategie van Groningen, die is doorvertaald naar alle Groningse regio’s. Dit kader helpt om Zuid- en Oost-Groningen als onderdeel van de provincie Groningen te presenteren, met ieder een eigen karakter en verhaal.

Toeristische informatievoorziening 

De toeristische informatievoorziening heeft als doel inwoners en bezoekers te inspireren en goed te informeren over het toeristisch-recreatieve aanbod in Zuid- en Oost-Groningen. Dit gebeurt door een verfijnd informatienetwerk te onderhouden, dat bestaat uit fysieke informatiepunten, nauwe samenwerking met toeristische ondernemers, websites, social media en printmateriaal zoals magazines en gebiedskaarten.

Evenementencommunicatie 

Evenementencommunicatie is opgenomen als aparte taak vanwege de dynamiek en het werk dat komt kijken bij het verzamelen en communiceren van tijdelijk recreatief aanbod. Evenementen worden gecombineerd met andere uit-tips op regiowebsites en in uitagenda's. Organisatoren van evenementen kunnen bij de stichting terecht voor advies en ondersteuning in communicatie.

Ondernemersondersteuning 

ZO Groningen ondersteunt ondernemers door hen te presenteren in promotiemateriaal, hun belangen te behartigen bij partners en hen te betrekken bij toeristische initiatieven. De stichting organiseert meer malen per jaar het Toeristisch Café, waar ondernemers, promotors, wethouders en anderen uit de sector elkaar kunnen ontmoeten en tot samenwerking kunnen komen.

Met deze strategieën en activiteiten werkt Stichting ZO Groningen aan de promotie en economische ontwikkeling van Zuid- en Oost-Groningen, waarbij de samenwerking met lokale ondernemers en organisaties centraal staat.

Stichting ZO Groningen

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.