Rioolaansluiting

Beschrijving

Als particulier of bedrijf kunt u een aanvraag indienen om uw riool aan te laten sluiten op het gemeentelijk riool. Als u aan de voorwaarden voldoet zorgt de gemeente in overleg met u voor de aansluiting op het riool.

Aanvragen

Online aanvragen

Als u uw aanvraag/melding volledig digitaal wenst in te dienen heeft u hierbij uw DigiD nodig. De gemeente krijgt uw aanvraag/melding binnen en neemt haar in behandeling.

Aanvraag met DigiD voor particulierenexterne-link-icoon

Aanvraag met eHerkenning voor bedrijvenexterne-link-icoon

Heeft u geen DigiD?

Dan kunt u een formulier aanvraag rioolaansluiting aanvragen via info@gemeente-oldambt.nl.
Het ingevulde formulier stuurt u dan terug inclusief:

  • Een situatieschets;
  • Informatie over de aard van het stelsel (gescheiden of gecombineerd). 

Stuur dit naar de gemeente Oldambt, postbus 175, 9670 AD Winschoten.

Voorwaarden

Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving’ (BBL) en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

Wij adviseren u om niet te beginnen met de aanleg van een nieuwe riolering voordat u de aanvraag voor een aansluiting heeft ingediend en deze ook is verleend. Dit om eventuele technische problemen te voorkomen.

Kosten

Aan het aansluiten van een riolering op het hoofdriool zijn kosten verbonden. U kunt contact opnemen met de gemeente voor het bedrag dat in uw situatie van toepassing is.